U bevindt zich hier: Berichten  

COLLECTE OVER DE ZOMERPERIODE
 

Ze hangen er weer: “de scholen zijn begonnen”. En daarmee komt een einde aan een bijzondere zomerperiode. Vanaf maandag gaan velen weer terug naar een nieuw soort normale manier van onderwijs volgen of werken. Daarmee komt er ruimte voor een andere groep nog juist in alle rust te genieten van de nazomer, thuis of op reis in eigen land.


 

30 augustus: Weer-aan-de-slag-collecte !

Op de grens van deze twee vragen we opnieuw aandacht voor de collectes, dit keer over de afgelopen 5 weken.
Vanaf 6 september zal er, voor zover de situatie niet wijzigt, weer elke week een dienst met kerkgangers worden gehouden. In die diensten zal nog niet gecollecteerd worden. We houden het achteraf collecteren over een periode daarom nog even vol en komen eind oktober met een herfstcollecte over de komende diensten.
De Corona-tijd vraagt veel aanpassingen, ook in de manier van organiseren in onze wijkgemeente. Om alles draaiende te houden is uw bijdrage hard nodig. We rekenen ook deze keer weer op u!

Op 23 augustus hebben we gecollecteerd met een speciaal doel: de slachtoffers van de ontploffing in Beiroet. Bij de opmerkingen van uw bijdrage voor de eerste collecte kunt u aangeven hoeveel daarvan bestemd is voor Beiroet.

Om u een idee te geven welke doelen de 1e, 2e en 3e (deur) collectes in de periode van toepassing zijn hier een overzicht:
 
  1e collect  2e collecte  3e collecte 
2 augustus  Diaconie  Plaatselijke gemeente  Jeugd- en jongerenwerk 
9 augustus  Diaconie  Plaatselijke gemeente  Predikantsplaatsen 
16 augustus  Zendings-collecte  Plaatselijke gemeente  Diaconie 
23 augustus  Diaconie  Plaatselijke gemeente  Orgels 
30 augustus  Diaconie   Plaatselijke gemeente   Onderhoud gebouwen Hoe kan ik geld overmaken?

U kunt er voor kiezen om uw gift onder te verdelen in 3 collectes, waarbij de 1e collecte bestemd is voor de diaconie, de 2e collecte voor de plaatselijke gemeente en de 3e collecte voor de doelen zoals hierboven aangegeven. Maar u mag ook een groot bedrag overmaken naar de 1e collecte en dan zullen de kerkrentmeesters dit bedrag verdelen over de verschillende doelen. Als dat uw bedoeling is kunt u dit aangeven op het invulformulier of in het opmerkingenveld van uw overschrijving.

Er zijn drie manieren om uw bijdrage over te maken.
- Via een iDeal-betaling
- Via een eigen overschrijving (online of met overschrijvingsformulier)
- Via collectebonneniDeal-betaling

Door het Kerkelijk Bureau is een speciale site aangemaakt voor alle wijkgemeenten in Zeist. U vindt daarop de verschillende mogelijkheden om via iDeal geld over te maken.
Maar met de volgende link komt u rechtstreeks bij de pagina voor Zeist-West: Collectes Zeist-West. Via het formulier kan er een gift/donatie gedaan worden.

Op de site kiest u voor gift/donatie, waarna u op een nieuwe pagina komt waar u het formulier kunt invullen.
1. Er kan er een e-mailadres worden opgegeven waar een bevestiging naartoe verzonden wordt zodra de gift afgerond is. Het is niet verplicht om dit veld in te vullen.
2. Het proces eindigt met het invullen of selecteren van een bedrag.
3. Desgewenst kunt u eventuele opmerkingen met betrekking tot de gift kwijt in het opmerkingenveld.
4. Door verder te gaan kunt u daarna via iDeal uw betaling doen.

Als u via uw telefoon wilt betalen kunt u gebruik maken van de QR code hiernaast, waarna u de keuze maakt om via de webpagina verder te gaan.


 

Zelf overschrijven

-1e collecte: NL96 INGB 0663 9114 94 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zeist
o.v.v. 1e collecte

-2e collecte: NL46 RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist
o.v.v. 2e collecte wijkgemeente Zeist-West

-3e collecte: NL46 RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist
o.v.v. 3e collecte wijkgemeente Zeist-West

Op 23 augustus hebben we gecollecteerd met een speciaal doel: de slachtoffers van de ontploffing in Beiroet. Bij de opmerkingen van uw bijdrage voor de eerste collecte kunt u aangeven hoeveel daarvan bestemd is voor Beiroet.


Collectebonnen

De collectebonnen kunt u in een envelop inleveren in de brievenbus van het Kerkelijk Centrum. Vermeld op de envelop voor welke collecte of welk doel de bonnen bestemd zijn.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met één van de kerkrentmeesters via het
e-mail adres kerkrentmeesters@pknzeistwest.nl.
We kijken uit naar uw bijdragen en vertrouwen op een net zo goede opbrengst als met Pasen en Pinksteren. Tot nu toe heeft u ons nog nooit in de steek gelaten. De kerk is er ook voor u.

Piet Jan Keijmel , kerkrentmeester
Nicolette van de Kuilen, kerkrentmeester
Lo van Yperen, diakenPrinterversie