U bevindt zich hier: Berichten  

ILLUSTRATIES JOLIEN VAN DER VELDE
 Allemaal gezegend (200927)

De tekst op dit werk is een quote uit de preek van zondag die mij aansprak. Wij zijn gezegend, allemaal. Daardoor zijn we goed uitgerust om erop uit te trekken en tot zegen te zijn voor anderen.
De blauwe achtergrond staat voor de zegen, die door ons heen sijpelt naar anderen toe.
(a5 karton, acrylverf, stift)


 Psalm 119:37 (200913)

"Houd mijn ogen af van wat leeg is, laat mij uw wegen gaan, en leven"
Deze tekst lazen we samen hardop tijdens de lezing. Ook in de preek er aandacht besteed aan de tekst. Ik vond het een mooie samenvatting:deze tekst geeft een manier om anderen tegemoet te treden en te helpen leegte op te vullen. Door te gaan op Gods wegen en samen te leven, gedragen door de liefde van God.
De zwarte achtergrond laat de leegte zien. De letters van dit woord zweven daarin, op zichzelf en schots en scheef, om de leegte extra te benadrukken. Onderaan mensen, hun ogen niet gericht op de leegte, maar rondkijkend naar de goede wegen. De wegenkaart van Zeist symboliseren die goede wegen.
(A4 zwart karton, papier, illustratie uit een krant) Ik zal er zijn (200813)

Deze woorden zijn vaak genoemd afgelopen zondag. Samen met de beschrijving van de kaars voor de kinderkerk, waarop een regenboog staat, moest ik denken aan het lied van Sela 'Ik zal er zijn' (https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg).
Het tweede couplet gaat als volgt:
"Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet."
  
Met waterverf heb ik de kleuren van de regenboog op papier gezet, overlopend in elkaar. Daarop de duidelijke woorden: IK ZAL ER ZIJN. Eenvoudig en krachtig.
(a4, wit karton, waterverf, stift)'


 Verbond, of Ik zal er zijn (200802)

De preek van 2 augustus begon met het verbond. Hoewel dit een zelfstandig naamwoord is, is het niet iets om op te pakken. Het is een verbintenis, een band. In dit geval tussen het volk en de Heilige. Maar wat is een verbond? Er werd een antwoord gegeven waarin 'ik zal er zijn' centraal stond.
In dit werk heb ik deze verbintenis/band laten zien door gevlochten stroken vloeipapier, waar de tekst 'Ik zal er zijn' achter elkaar herhaald wordt. Het vloeipapier is kwetsbaar. Daarmee verbeeld ik dat een verbond kwetsbaar kan zijn, juist omdat het niet zomaar op te pakken is. Je moet er bewust van zijn. De in elkaar gevlochten stroken staan voor de verbintenis en de band die door het vlechten sterk wordt.
(ca.15x21cm, karton, vloeipapier, inkt)


 Het koninkrijk van de hemel - drieluik (200726)

1.Schat in de akker: Hoewel het niet in het bijbelgedeelte staat, zie ik het zo voor me dat een loonwerker een akker ploegt (de zwarte lijn). Opeens stuit hij op de schat! Hij koopt de akker. De zwarte lijn gaat over in een gele (gouden) lijn die de akker afbakent.
2. De parel: een koopman gaat van stad naar stad (rode punten) op zoek naar mooi parels. In een van de steden vindt hij een uitzonderlijk waardevolle parel. Een geelgouden cirkel markeert de plaats waar hij deze parel gevonden heeft. Hier stopt zijn zoektocht, hij hoeft niet meer verder te reizen om parels te vinden.
3. Het sleepnet: Allerlei soorten vis zitten bij elkaar (gele en zwarte stippen onderaan het schilderij), maar worden van elkaar gescheiden: rechts de goede vissen (geel/goud) en links de slechte vissen.
(30x40cm, Acrylverf op doek)


 Samen opgroeien (200719)

Het kwaad is niet altijd te herkennen, zeker niet als op maainiveau of nóg lager. Het uitroeien van het kwaad is dus ook niet altijd makkelijk. Laat het maar samen opgroeien, staat er in de gelijkenis in Matteüs. 
Deze aspecten wil ik laten zien in dit werk. De (allemaal apart) uitgeknipte bloemen, planten, boom en dieren zijn dezelfde kleur. Niet omdat er geen veelkleurigheid zou zijn, maar om te benadrukken dat het soms erg lastig is goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. (A4, papier)
Jolien


 Verhouding (200712)

Elk mens verhoudt zich tot de naaste en tot God. Samen vormen ze een driehoek en hebben ze allemaal met elkaar te maken. Dat stond afgelopen zondag centraal in de twee gedeelten die werden gelezen. En de heiligheid of volmaaktheid die hiermee verbonden is en die in beide bijbelgedeelten staat, gaat over alledaagse dingen.
Ik heb dit verbeeld door gelijkzijdige driehoeken, van verschillend formaat, kleur en materiaal, op een 'wereldbol' te plakken. De driehoeken verbeelden de driehoek ik-naaste-God. Tegelijkertijd zijn de driehoeken allemaal met elkaar verbonden. Op die manier gaan ze de hele wereld over. Zo heeft iedereen met elkaar en met God te maken en heeft het betrekking op alles wat we doen.
(ca.30 x 20cm, papier maché van kranten, papier, vilt,vloeipapier, waterverf). Er is ook een filmje van dit 3D voorwerp dat je hier [14.824 KB] kunt downloaden.
Jolien


 

Overstap 1 
 

Overstap 2 
 

Overstap 3 
Overstap (200705)

Afgelopen zondag was de overstapdienst. Een mooi moment waar we stil stonden bij de overstap van Femke en Marieke naar een nieuwe levensfase, nieuwe mensen, nieuwe omgevingen. Deze overstap maken ze niet alleen, zagen we in de dienst. Familie en vrienden stonden om hen heen en zullen met hen mee gaan, letterlijk of figuurlijk hun hand vasthoudend. 
Dit heb ik verbeeld door rijen poppetjes uit te knippen die elkaars hand vasthouden (beeld 1). Op een gegeven moment maken ze de overstap en gaan ze de deur door. Wat is daar achter? Wat zal er gebeuren? Gelukkig zijn er ook daar mensen die hen omringen (beeld 2). Op de achtergrond in de deur zijn vliegende vogels te zien, vogels die ook op weg zijn (net als het hondje op het skateboard �� ), op weg naar iets nieuws. Het belangrijkste: je bent niet alleen!
(A4, karton, (kranten)papier)


Ben jij daar waar ik ben (200628)
 

Ben jij daar waar ik ben?
Deze vraag stond centraal in de preek. Een vraag om regelmatig aan jezelf te stellen en er bij stil te staan. Dat deed me denken aan een tegeltjeswijsheid, in dit geval met een wezenlijke vraag. Op een a4-poster met een print die ik vond passen bij een tegeltje heb ik een stuk vilt geplakt. Op het vilt heb ik de vraag geborduurd: ben jij daar waar ik ben. Een 'tegeltje' om op te hangen en zo nu en dan eens goed bij stil te staan.
(A4 poster, vilt)
Jolien


Roeping (200621)
 

Jeremia ervoer een roeping waar hij gehoor aan moest geven. Doet hij dit niet, dan 'laait er in [zijn] hart een vuur op'. Als het over mijn roeping gaat, heb ik de neiging veel te gaan nadenken. De denkwolk in de afbeelding geeft dit weer. Maar misschien weet ik eerder wat mijn roeping is als ik naga of er een vuur in mijn hart oplaait. Vandaar het vuur, met de vonken die tot aan mijn denkwolk reiken. Wat in mijn hart zit komt ook in mijn hoofd. De tekst 'wat als leven uit mijn hart mijn roeping is' kwam in mij op toen ik bezig was met dit werk. Het kan als vraag gelezen worden, maar voor mij is het ook een gerustellend inzicht van waaruit ik verder kan gaan.
(A4, papier op papier)
Jolien


De gaven zijn ons gegeven (200614)
 

De gaven zijn ons gegeven
Afgelopen zondag ging de preek over de gaven van de Geest. Hierbij werd het verhaal gelezen waarin Jezus de discipelen op weg zond. Hij gaf ze zijn macht mee om zieken te genezen en demonen uit de drijven. Het feit dat God ons de gaven geeft en wij aan de slag kunnen, vond ik een mooi beeld. Dit heb ik verbeeld door de 'regen' van wit en blauw op de aarde te laten neerkomen. Om de aarde zelf is een lichte witte lijn te zien. Hiermee wil ik laten zien dat God ons de bescherming geeft om op weg te gaan.
(A4-formaat, zwart karton, acrylverf, vilt en krijt)
Jolien


Psalm 104 (200607)
 

Psalm 104 - Vreugde
Afgelopen zondag (7 juni) zat ik sinds lange tijd weer in de kerk. Dat was een fijne ervaring: het samenzijn, al was het maar een kleine groep, het samen zingen en het elkaar aan kunnen kijken. Nog specialer was om weer live muziek te horen! De klanken van het blazerskoor werden door de goede akoestiek door de kerk van de Broedergemeente gedragen. Thuisgekomen keek ik naar dit schilderij, een andere verbeelding van psalm 104 die ik maakte. De vreugde over de schepping en voor de Schepper die dit schilderij verbeeldt, verbeeldt nu ook de vreugdevolle ervaring die ik had bij het live meebeleven van de muziek en de dienst.
(50x50cm, acrylverf op doek)
Jolien


Psalm 104 (200607)
 

Psalm 104 - Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht
Dit schilderij bestaat uit twee delen waarin de grootheid van God te zien is. Enerzijds de macht van God waar hij een grens stelt aan de oerzee die de aarde bedekte. Dit is het blauwe gedeelte, met de donkerrode lijnen als de grenst. Toch blijft ook de zee nog een prachtig deel van de schepping. Anderzijds heb ik de glans en glorie van God willen verbeelden: het gele vlak. De speelse kleuren in het vlak staan voor de schepping, die ook uit Gods macht voortkomt en die verwondering oproept. De expressiviteit van de kleuren staat ook voor de vreugde, het 'halleluja' waarmee de psalm begint en eindigt. (50 x 50cm, acrylverf op doek.)

JolienHoop in Niemandsland (200524)
 

De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is een tijd van wachten, waken. Misschien ook van verwarring en onzekerheid. Maar door dit 'niemandsland' lopen de lijnen door. De horizontale verfstreken en de zeven stroken witte stof - zeven als getal van de volheid - lopen dwars door deze tijd van wachten heen naar een volgend begin.
(acrylverf en textiel op papier, ca 42 x 30 cm)


Voor reacties: Jolien@pknzeistwest.nl


God onder ons (200517)
 

Waar is God? Die vraag werd zondag gesteld. God is mens geworden, werd een van ons. Hij lijdt en viert mee. God is onder ons. Dit heb ik getoond door de nimbus (lichtkrans) om het hoofd van de personen op de afbeelding. Mensen zoals u en ik, artsen en patiënten, jonge en oude mensen, man en vrouw. God met ons.
(A4-formaat, (kranten)papier en acrylverf).


Voor reacties: Jolien@pknzeistwest.nl


"Bescherming - Naomi en Ruth" (200510)
 

Door het gebod voor weduwen en het losserschap kregen Naomi en Ruth bescherming en toekomst.
Het zwart in linksonder staat voor de rampen die hen is overkomen. De strook tussen het zwart en wit markeert een overgang. Het wit staat voor hoop en toekomst, die Naomi en Ruth krijgen doordat ze beschermt worden door Gods geboden. Beide figuren zijn afgebeeld in krachtig roze. Hun silhouet is met een kanten sjabloon geaccentueerd. Hiermee wil ik laten zien dat ze vol voor vrouw worden aangezien en zo kunnen leven. De roze lijn om hen heen staat voor bescherming. (33 x 33cm, acrylverf op karton)

Voor reacties: Jolien@pknzeistwest.nl


No longer slaves, Fear en Freedom (200503)
 

Tijdens het beluisteren van de preek klonk in mijn hoofd het lied I'm no longer a slave to fear // ik ben niet langer een slaaf van angst (beluister hier: https://www.youtube.com/watch?v=f8TkUMJtK5k).
In het eerste werk van dit tweeluik Fear I/II staan de kleuren donkerrood en zwart, de door de zwaartekracht naar beneden getrokken zwarte lijnen en de geslotenheid van het beeld voor de angst. In het rechter beeld, Freedom II/II, staat op een goudkleurige achtergrond een witte open cirkel, die wordt gedragen door een witte open lijn. Hierin staat vrijheid, openheid en gedragenheid centraal. Ook zou je in de halve witte cirkel de opgeheven en ondersteunde arm van Mozes kunnen zien.
Jolien


Messiaanse scherven (200426)
 

De kleuren en vormen zijn afgedrukt op het papier door middel van stof en keukenpapier. De uitkomst was een verassing, de vormen zijn intuïtief gemaakt. Het blauw staat voor het water, wat op was bij het volk van Israël. De zwarte strepen symboliseren dat, maar staan ook voor de duisternis en ellende vandaag de dag. De rode stippen staan voor woede, angst of bloed. Eroverheen zijn ‘scherven’ geplakt, de vorm en plek is doelbewust gekozen. Soms moeilijk zichtbaar, maar onmiskenbaar aanwezig. Het abstracte van dit werk geeft mijn vraag weer: wat zijn deze messiaanse scherven eigenlijk en waar zijn ze te zien?
Jolien
200429


Ik wens jullie vrede (Beloken Pasen 2020 - 200419)
 

"Vrede zij met jullie!
De ondergrond bestaat uit nieuwsberichten van de afgelopen weken over angst, verwarring, huiselijk geweld, ic's die vol zijn, behoefte aan contact. Daar overheen waait de Geest, afgebeeld in wit en blauw. De groene blaadjes symboliseren de olijftak. Hiermee verbeeld ik de vrede van God en de Geest die ook nu over ons allen wordt geblazen te midden van alle gevoelens die we in deze tijd hebben."
Jolien
200422De Stille week en Pasen
 

Ook deze week is Jolien van der Velde-van Braak weer creatief geweest rond het thema van de vieringen van de afgelopen week.
Ze schrijft daar zelf over. Om de foto’s beter te bekijken kunt u de pdf downloaden op de website.

Elke dag is opgebouwd uit drie lagen stof, je kunt er niet omheen. In het geval van Goede Vrijdag om de zwartheid ondoordringbaar te laten zijn en zo het donker door te laten dringen van wat er is gebeurd. De teksten zijn met de hand geborduurd, door alle lagen heen. Juist het met de hand borduren, de letters steek voor steek op te bouwen, zorgde ervoor dat ik dichter bij het verhaal kwam en het kon verbinden met mijn eigen leven.
1. Ubi Caritas(Witte Donderdag): op drie lagen verschillende witte stof, hier en daar schijnt het nog door, is er nog licht. De herhaling van de tekst is als een mantra: waar liefde en vriendschap is, daar is God.
2. Es ist vollbracht (Goede Vrijdag): drie lagen van ondoorzichtige zwarte stof. De tekst is uit het deel uit de Johannes Passion die te horen was tijdens de viering. Door tekst in zwarte draad uit te drukken, valt het bijna samen met de lagen stof.
3. De nacht zal voorbijgaan (Stille Zaterdag): drie lagen stof in wit, zwart en doorzichtig grijs. Het is nog zwart, maar de hoop is al zichtbaar.
4. Gele bloem of Pasen: Groene stof met daarop bloemetjesstof en witte doorzichtige stof. Op de stof de gele bloem die in onze vensterbanken stond.
Jolien

U kunt de foto hier als pdf downloaden [2.858 KB] om hem beter te kunnen bekijken.


Palmpasen
 

Illustratie bij Palmpasen 2020 – "Memento vivere (gedenkt te leven)" gemaakt door Jolien van der Velde-van Braak


Printerversie