U bevindt zich hier: Berichten  

IN MEMORIAM

Adriaan Tieman

Donderdag 20 augustus is Adriaan Tieman overleden. De laatste jaren werd zijn gezondheid ondermijnd door ernstige ziekten die er toe leiden dat hij zijn leven uit handen moest geven. Hij deed dat in dankbaarheid en in vrede met God en de mensen. Hij is 84 jaar geworden.
Hij was geboren in Scheveningen in 1936 in een meelevend Nederlands Hervormd gezin en is daar ook opgegroeid. Hij is werkzaam geweest in de wereld van wat je de ‘muziekindustrie’ zou kunnen nemen, bij platenmaatschappijen als Philips en de dochterondernemingen. Hij heeft de stormachtige ontwikkelingen daarin meegemaakt. In de loop der jaren heeft hij zijn belangstelling voor het Oranjehuis uitgebouwd en vormgegeven in een imposante verzameling van voorwerpen en van museale kwaliteit, die gelukkig ook voor de toekomst bewaard en toegankelijk zal blijven.
Adriaan heeft voor hij in Zeist kwam wonen lange tijd in Amsterdam gewoond waar hij betrokken was bij de gemeente van de Westerkerk waar hij ook ambtsdrager was. Hij leerde er zijn levensgezel Hans Bakker kennen, met wie hij samenwoonde aan de Harmonielaan. Al behoorde hij tot de kerk van Zeist-West, zijn geliefde Westerkerk bleef trekken. Daar werd de dankdienst voor zijn leven gehouden, waarna hij in Den Haag begraven werd.
Ds Jaap Doolaard


Willy Pruijt-Zebel

Op woensdag 22 juli is op 88-jarige leeftijd overleden Willy Pruijt-Zebel.
Willy Zebel werd op 20 oktober 1931 geboren in Vlaardingen in een gezin waar al twee meisjes waren. Na haar huwelijk met Piet Pruijt verhuisden ze naar Zeist, waar hun zoon Joost geboren werd. Na het overlijden van haar man in 2009 pakte ze vrijwilligerswerk op in het Wijkinloophuis, totdat dat niet meer ging. Ruim een jaar geleden verhuisde ze noodgedwongen naar de Dennen.  
Ze was een trouw en meelevend gemeentelid. Ook vanuit de Dennen wilde ze graag elke zondag aanwezig zijn. Ze had een sterk karakter, en dat maakte het contact met haar niet altijd even gemakkelijk. 
In de vroege morgen van 22 juli overleed ze onverwachts.
Afgelopen dinsdag 28 juli hebben we haar, na een dienst in de kerk, begraven naast haar man op Zeister Bosrust. Moge God haar familie nabij zijn in het gemis. 


Henk Nijeboer

Op woensdag 15 juli 2020 overleed Henk Nijeboer in de vroege ochtend. Hij werd 86 jaar.
Samen waren wij één – zo omschreef zijn vrouw Hennie het op de rouwkaart, iets wat je mag zeggen als je ruim 61 jaar lief en leed mocht delen. Hij kwam uit het Saksische Twente, en was een mens gericht op de natuur. Hij hield van zijn vrouw, zijn kinderen – zijn familie. In onze gemeente voelde hij zich thuis, en ook na de verhuizing naar de Looborch kwam hij hier nog regelmatig om het hoekje kijken.
Zijn geloof werd gekenmerkt door een diep vertrouwen in God, tot wie hij elke avond bad, samen met zijn Hennie. Zij hebben ook samen ervaren dat God met hen ging, er altijd was. We mogen ons toevertrouwen aan de gedachte dat hij ook Gods nabijheid heeft ervaren in zijn laatste momenten.
Op dinsdag 21 juli hebben we hem 's middags aan Gods goede aarde toevertrouwd, na de dankdienst voor zijn leven.
Wij bidden dat zijn vrouw die aanwezigheid van God mag ervaren nu zij met haar kinderen, hun klein- en achterkleinkinderen hun weg zonder hem moeten gaan.

Woord van dank
'Voor altijd verbonden door de Liefde'
De warme belangstelling en de vele blijken van vriendschap die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve HENK NIJEBOER hebben ons heel goed gedaan.
Het is fijn om te ervaren dat zovelen met ons meeleven. Graag willen wij jullie hiervoor hartelijk danken.
Hennie Nijeboer – Hurink, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.


Nel van Ooijen-van den Herik

Op maandag 29 juni 2020 overleed Nel van Ooijen-van den Herik. Zij was de laatste jaren aangewezen op de verzorging van Vredenoord, waar zij met haar man Jaap jaren geleden naar toe verhuisde. Haar man overleed precies twee jaar geleden. Omgeven door haar beide zoons Arjen en Klaas is zij opgehouden met ademen. Zij bereikte de leeftijd van 88 jaar.
Op zaterdag 4 juli is in een besloten kring afscheid van haar genomen met een korte viering in de Aula van Begraafplaats Bosrust.
Als de tekst kozen we voor Matteus 6 “Wees niet bezorgd”.
Een boodschap van troost voor hen die achterblijven.
Moge die onbezorgdheid ook hen dragen die achterblijven met een lege plaats: Arjen en Narcisa, Klaas en Miranda, en allen die Nel gekend hebben.


Printerversie