U bevindt zich hier: Berichten  

GEMEENTE OP WEG NAAR 2030
 

Door de coronacrisis is dit project even stilgezet, omdat we dit project graag samen met de gemeenteleden willen doen.

Op 12 januari was er een kort gemeenteberaad, met als doel u te informeren over de praktische uitwerking van het beleidsplan 2019 - 2022 en de toekomst van onze gemeente (Gemeente in 2030).
We vroegen toen om mensen die met ons mee wilden denken in 4 themagroepen: financiën, gebouwenbeheer, pastoraat (betrokkenheid) en blik naar buiten. De belangstelling overtrof onze verwachtingen: ruim 40 mensen deden mee!
In februari kwamen de 4 groepen afzonderlijk bij elkaar en bespraken hun eigen thema. Donderdagavond 5 maart sloten we deze eerste fase af met een gezamenlijke uitwisseling van alle deelnemers in de ontmoetingsruimte. We deelden met elkaar onze "parels" en bespraken de uitkomsten.
We zullen als kerngroep nu de volgende fase voorbereiden: concrete voorstellen formuleren binnen de themagroepen om die tenslotte naar de kerkenraad door te sturen.
Voor u als gemeenteleden is het belangrijk om alvast zondag 10 mei te noteren: dan zullen we in een gemeenteberaad direct na de kerkdienst, opnieuw binnen 30 minuten, u vertellen over de stand van zaken.
Als kerngroep zijn we erg blij met alle betrokkenheid! Dat is hartverwarmend en stimulerend. Dank!
Piet Jan Keijmel, Nicolette vd Kuilen, Kees Manintveld, Jelmer Martens, Tineke Dronkert

Download hier de presentatie van 12 januari [662 KB]


Printerversie