U bevindt zich hier: Berichten  

PROGRAMMA ONTMOETINGSGROEP TWEEDE HELFT 2019
 

De Ontmoetingsgroep is begin 2018 gestart als 50+ groep maar al snel hebben we elke leeftijdsgrens losgelaten: iedereen is van harte welkom. We praten niet alleen, we ondernemen ook dingen met elkaar: samen eten, wandelen, museumbezoek, concerten en evenementen, spelletjes, gespreksthema’s, documentaires kijken en napraten, schilderen, noem maar op. Ideeën en wensen voor activiteiten en gespreksonderwerpen worden ingebracht en mede georganiseerd door leden zelf. Een trekkersgroepje coördineert alle activiteiten en zorgt voor de communicatie.
Op papier hebben we 34 leden, maar niet iedereen doet aan elke activiteit mee dus het aantal deelnemers wisselt per keer. Onze bijeenkomsten staan niet alleen open voor onze eigen wijkgemeente, maar voor iedereen uit Zeist die er aan mee wil doen. Je hoeft geen lid te zijn, eenmalig meedoen kan ook, dus kom gerust een keer langs en doe vrijblijvend mee.
Het trekkersgroepje: Corja Menken-Bekius, Nannie Boers en Agathe de Bruin
ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl

Ons programma:

19 september:
Ontwerpen van een woongroep PKN-Zeist-west; een nadere verkenning
Op donderdagavond 19 september organiseert de Ontmoetingsgroep een brede vervolgbijeenkomst over woongroepen. Frans van Schaik leidt deze avond. We verdiepen ons in de vraag: aansluiten bij een bestaande woongroep of zelf ontwerpen? Gesprekspunten daarbij zijn:
- Waar staan we nu?
- Wat willen we bereiken individueel?
- Wat zijn onze collectieve doelen?
- Wat is haalbaar voor u individueel?
Iedereen uit onze wijkgemeente en daarbuiten is van harte welkom.
Om 19.30 uur in het KC. Graag even aanmelden bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl

In het verlengde van deze avond wordt op zaterdagmiddag 5 oktober een uitstap gemaakt naar de woongemeenschap Eikpunt in Lent (dus niet op 6 oktober zoals eerder was vermeld). Er kan dan kennisgemaakt worden met de mensen van de woongemeenschap, de huizen en gemeenschappelijke ruimtes, en hun manier van wonen en leven. Deze introductiemiddag is ook een soort platform waar gelijkgestemde mensen omtrent wonen en leven in woongemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen uitwisselen etc.
Informatie: 030-6994056 (Frans van Schaik)
Aanmelden kan op 19 september bij Frans, of nu al bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl

26 september: Bezoek aan de moskee
Op donderdagmiddag 26 september vanaf 14.00 uur zijn we welkom bij de moskee. We kunnen dan het middaggebed meemaken. We krijgen een presentatie, een rondleiding en sluiten af met samen theedrinken. Hugo Albers organiseert deze middag. Aanmelden bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl

18 oktober: maaltijd en zingen uit de nieuwe Taizé bundel
Op vrijdagavond 18 oktober beginnen we om 18.00 uur in het KC met een bring & share maaltijd (iedereen neemt iets mee). Aansluitend laat ds. Roel Bosch ons kennismaken met de nieuwe Taizé bundel die deze zomer is uitgekomen, en hij zal ook wat nader ingaan op de Taizé-ervaring. Arie Boers begeleidt op de piano en daarbij zijn meer instrumentalisten ook van harte welkom!
Ook deze avond staat weer open voor iedereen uit Zeist die er mee aan mee wil doen. Aanmelden bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl

14 november: een bezinning op de klimaatproblematiek
We beginnen met een documentaire en praten door over de klimaatproblematiek: hoe kijken we naar de toekomst en hoe gaan we er mee om. Met medewerking van Els Brouwer.
Datum en tijdstip worden nog bekendgemaakt.

December: schilderen van een lied
Het plan is om met Corja een lied te gaan schilderen in de adventtijd. Meer informatie volgt.

Verder kan iedereen die mee wil doen met bijbellezen in een groepje zich nog steeds aanmelden bij Anke Judels.


Printerversie