U bevindt zich hier: Berichten  

LAATSTE FORUMGIDS?
 

Eind januari is weer de bekende gele langwerpige Forumgids verschenen, met de vele activiteiten die door de verschillende kerken in Zeist worden georganiseerd.

Dit zal de laatste papieren gids zijn. Er was duidelijk een afname van het gebruik van de gids te constateren. In het huidige digitale tijdperk ook wel begrijpelijk. Toch realiseren wij ons dat een aantal mensen deze gids zullen missen. Wij als leden van de coördinatiecommissie hebben ons besluit om hiermee te stoppen een half jaar geleden gemeld aan de participerende kerken.
Allereerst om hun mening hierover te peilen en een oproep te doen voor mensen die zich zouden willen inzetten om een alternatief in de vorm van een digitaal platform op te zetten. Wij denken dat de site die wordt gehanteerd door de diverse kerken in Amersfoort ( www.zindex033.nl ) een goed voorbeeld hiervoor is.
Tot nu toe heeft dit niet geleid tot het vinden van mensen die zich hiervoor beschikbaar stellen.

Vandaar op deze manier een oproep aan alle lezers. Wie vindt het leuk om voor alle kerken die daarin willen deelnemen een website op te zetten waarop zij zelf hun eigen activiteiten kunnen vermelden en actueel houden.
Mochten er geïnteresseerden zijn, willen zij zich dan melden bij: info@raadvankerkenzeist.nl
Wij zouden het fijn vinden als er toch nog een opvolger komt van de Forumgids na zijn ruim 20-jarig bestaan.

Jeannette van Andel en Willy Kodde
Coördinatiecommissie Forum, werkgroep van de Raad van Kerken ZeistPrinterversie