U bevindt zich hier: Berichten  

DE EERSTE 100 DAGEN VAN DS. TINEKE DRONKERT
 

De eerste 3 maanden (de eerste 100 dagen) zijn nu voorbij. Voor u als gemeente en voor mij als predikant was het een avontuur dat we met elkaar zijn aangegaan. Wat mij de afgelopen periode het meest is bijgebleven is de openheid en hartelijkheid, de belangstelling en de steun..
Wat ik ook opvallend vind is, dat er bijzonder veel mensen actief en betrokken zijn! Als ik elke werkdag één vrijwilliger zou bezoeken, zou ik na een jaar nog niet klaar zijn ... 

Direct na mijn intrede ben ik begonnen aan de kennismaking met vrijwilligers variërend van ambtsdragers tot kosters en musici, en met organisaties in de wijk die bij de kerk aanwezig zijn zoals het sociaal team, het wijkinloophuis en de 5 organisaties die binnen de Koppeling actief zijn.
Ook ben ik snel begonnen aan het bezoeken van de mensen die Marian van Giezen aan mij had overgedragen: degenen die chronisch ziek zijn, langdurig mantelzorg hebben of zelf mantelzorger zijn.
De komende maanden zal ik daarnaast proberen om op bezoek te gaan bij groepen, (gespreks)kringen, vergaderingen van vrijwilligers en activiteiten die georganiseerd worden. Dan zie ik veel mensen tegelijkertijd, en gaat het leren kennen van mensen wat sneller. 

Miriam Bierhaus en ik overleggen eens per maand uitgebreid over ons werk. Zij heeft er nu 2 van de 3 jaar op zitten. We bespreken samen waar wij tegenaan lopen in ons werk. Ik vind het prettig om een klankbord te hebben.
Bestuurlijk werk heb ik nog niet heel veel, wie weet komt dat een volgend seizoen
Wat ik vooral bijzonder vind in deze gemeente, is de concentratie op de eredienst en met name de dienstvoorbereidingen waar we in januari mee zijn begonnen. Veel mensen komen daar nog niet op af, men is er nog niet aan gewend dat iedereen op woensdagavond om 19.00 uur binnen kan stappen voor een moment van meditatie en bijbel-lezen. We beginnen altijd met het lezen van de tekst, wat al heel veel oproept aan gedachten en vragen. Zelf heb ik er veel aan bij de preekvoorbereiding en de deelnemers zeggen dat het helpt om intenser bij de tekst en de viering betrokken te zijn. Dienstvoorbereiding was een wens van veel mensen en het blijkt zo ongelooflijk leuk te zijn ik nu denk: waarom heb ik dat niet eerder gedaan?
Ook boeiend is hoe verschillend de musici zijn in hun orgel- en pianospel. De openheid in het overleg rond de liederenkeuze op maandag of dinsdag vind ik een echt pluspunt. Dankzij hun inbreng is er meer variatie en balans in de liturgie.

Het eerste jaar komt er veel op je af; ik was van plan om vooral veel vragen te stellen, en me even rustig te houden door niet alles gelijk aan te pakken. Het is belangrijk voor mij dat mensen open het gesprek aan durven gaan en uitspreken wat ze verwachten, wat ze hopen, en waar ze een hekel aan hebben.
Meer wisselwerking tussen groepen en mensen vind ik erg belangrijk. Ik doe graag dingen samen met anderen, waarbij ieder z’n deskundigheid en ervaring inbrengt, maar ook elkaar uitdaagt. Dat kan alleen als je elkaar op dingen aanspreekt.

Er moet me nog iets van het hart: vrijwilligers leggen in onze gemeente de lat heel erg hoog. Ze vragen veel van elkaar. En ze vinden misschien dat we nog veel te weinig doen. We bedenken steeds nieuwe initiatieven. Maar: het bordje van de meeste vrijwilligers ligt al (te) vol. Om plezier te houden in ons werk en om niet uitgeput te raken, moeten we leren om het werk anders te doen, of minder te doen.
Het jaarthema is: “op adem komen”. Laten we in dat spoor eens elkaar vragen: hoe creëren we meer rust en plezier in ons werk? We zouden elkaar eens per jaar bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen: vinden we onze taak nog leuk en wat zou ik anders willen doen? Het is positief dat ons nieuwe beleidsplan focust op 5 speerpunten. Dat helpt hopelijk in deze bezinning. We gaan kijken hoe dat de dagelijkse praktijk beïnvloedt.

Wilt u contact met mij: u vindt alle gegevens op de website van onze wijk, en ook in de colofon van Opgang. U kunt overigens ook een briefje neerleggen in het postvakje 'predikant'.  
Ds Tineke Dronkert 
Printerversie