U bevindt zich hier: Berichten  

BIJBELVERHALEN IN BEWEGING
 

Vanaf januari 2019 wil ik in Zeist een bibliodramagroep starten. Met bibliodrama speel je met een groep een bijbelverhaal. Je speelt rond een thema of een rol uit de tekst. Zo raakt het bijbelverhaal aan je eigen levensverhaal. De twee verhalen hebben invloed op elkaar.
Doorgaans zijn we in onze gemeenten met de bijbel bezig door het horen naar en het spreken over een bepaalde tekst en de betekenis ervan voor ons. Daarbij gebruiken we vooral ons denkvermogen, en ons hoofd. Maar een mens is méér dan dat: we hebben een lijf, dat haar eigen taal, gevoel en geheugen kent.
Ons lichaam is de meest authentieke drager van ons eigen levensverhaal. De tekst ‘spelen’ we door lichaamstaal, bijvoorbeeld in een houding, een gebaar of een bepaalde mimiek, een dialoog (in gebaren of soms in woorden) met een medespeler. Zo hebben we het dus niet óver een verhaal, maar zitten we door het spel er middenin. We maken er zelf onderdeel van uit.
Bibliodrama is niet bedoeld om zo goed mogelijk ‘toneel te spelen’, maar om zo dicht mogelijk te komen bij onszelf en bij de tekst. ‘Goed spelen’ is dus eenvoudig weg ‘met overgave spelen’. Je speelt iets van jezelf in het verhaal. De ervaring leert dat op deze wijze zowel het bijbelverhaal als je eigen levensverhaal op een bijzondere wijze oplichten. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een nabespreking. Wat gebeurde er? En hoe was dat voor ons?
Kennis van bijbelverhalen is absoluut niet nodig.
Wat wel nodig is: gemakkelijk zittende kleding en een speelse nieuwsgierigheid.

We spelen dit voorjaar zowel ’s middags als ’s avonds. Het verhaal van de middag in de oneven maand wordt herhaald op de avond in de even maand.
’s Middags van 13.30 – 15.30 uur: 7 januari, 4 maart, 6 mei
’s Avonds 20.00 – 22.00 uur:
5 februari, 2 april, 4 juni
Plaats: Kerkelijk centrum de Clomp

Opgave is noodzakelijk
Aanmelding voor de 1e bijeenkomst: uiterlijk 6 januari 20.00uur.
Aanmelding voor de 2e bijeenkomst: uiterlijk 1 februari
Aanmelding is noodzakelijk in verband met de voorbereiding en een maximum aantal deelnemers.
Informatie en opgave: ds Tineke Dronkert
E-mail: ds.t.dronkert@pknzeistwest.nl


Printerversie