U bevindt zich hier: Berichten  

GEESTELIJKE VERZORGING BIJ PALLIATIEVE ZORG THUIS
 

Onlangs is in Zeist de Stichting Geestelijke Verzorging Palliatief Zeist opgericht, naar voorbeeld van eenzelfde Stichting in Nijmegen( www.gvpz.nl ).
Deze Stichting biedt geestelijke verzorging aan aan mensen die in de palliatieve fase zijn en thuis verblijven.
In hospices, verpleeghuizen en ziekenhuizen wordt voorzien in die zorg, thuis niet altijd. Niet iedereen is aangesloten bij een kerk, parochie, moskee e.d.
6 november jl was er een bijeenkomst in het gemeentehuis (kosteloos aangeboden door de gemeente Zeist!) waarbij de voorbereidingsgroep (Nelleke Spiljard, Mariette Zandvliet, Jan Roos, Ries van Sande en Jeannette van Andel) met een aantal enthousiaste mensen uit verschillende werkvelden (geestelijke verzorging, thuiszorg, patiëntenplatform, netwerk palliatieve zorg, hospicezorg, nazorg, bezinningshuis etc) nadacht over het oprichten van een pool, waarop men bij behoefte aan geestelijke verzorging een beroep zou kunnen doen. Vooralsnog kosteloos maar hopelijk binnenkort vergoed door de verzekeraars cq betaald uit de gelden die de minister daarvoor wil uitgeven.
Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek en Brenda Ott, huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde hielden een inleiding.
De Stichting gaat de plannen verder uitwerken. Van belang zijn daarbij de vindbaarheid ( website, e-mailadres, telefoonnummer) en voldoende geestelijk verzorgers uit diverse richtingen.
Voor informatie: email: GVPalliatiefZeist@gmail.com


Printerversie