U bevindt zich hier: Berichten  

IN MEMORIAM ERNST VERWAAL
 

DE NAGEDACHTENIS VAN DR. DS. ERNST VERWAAL

* DORDRECHT , 03-03-1934 + ZEIST, 02-11-2018

ZIJ ONS TOT ZEGEN.

Geboren en getogen in de Hervormde Gemeente van Dordrecht, studeerde Ernst Verwaal Godgeleerdheid in Utrecht. In 1957 huwde hij met Ansje Nisette Verspuij. Zij mochten drie zonen ontvangen en groot brengen: Jacobus Huibert, Hugo en Ernst jr. In 1960 werd hij predikant te Lith-Ooijen, in 1967 te Schiedam-Kethel, in 1972 volgde Zeist-West, en zijn laatste gemeente was de Hervormde Gemeente van Oosterbeek (1979-1987). Hij sloot zijn loopbaan af als bijzondere predikant voor het Middelbaar Beroepsonderwijs , voor hij in 1994 met emeritaat is gegaan. Op 4 december 1987 promoveerde Ernst aan de rijksuniversiteit Utrecht op het proefschrift ‘Ruh al-kudus: Een historisch-theologisch onderzoek naar de voorstelling aangaande de “Heilige Geest” in de Koran en de relevantie daarvan voor het gesprek tussen Moslims, Joden en Christenen.’ Als promotor trad op prof. Dirk Jan Hoens. Dit boek zal nog een keer behulpzaam zijn als de tijd voor vreedzame dialoog mogelijk wordt.

DS ERNST VERWAAL heeft van 1972 tot 1979 de Hervormde Gemeente van Zeist gediend. Op 7 mei 1972 deed hij intrede in de Oude Kerk aan de Dorpsstraat van Zeist. De overdenking ging over de woorden uit het Johannesevangelie: ik ben de ware wijnstok. Deze mystieke woorden zijn te verbinden met de beeldspraak over Israel als de wijngaard, naar de wil van God, om goede vruchten en goede wijn – dat is levensvreugde - voort te brengen. Hij ging aan de slag in Zeist-West, waar de nieuwbouwwijk Nijenheim verrees. Samen met De Gereformeerde Kerk van Zeist en de Rooms-Katholieke parochie aan de Utrechtseweg werd het plan gesmeed om een oecumenisch kerkelijk centrum te bouwen. Op 23 november 1975 werd het kerkelijk centrum de Klomp geopend in een feestelijke dienst onder leiding van pastoor Arie Groenen*, ds Dick van Keulen en ds Ernst Verwaal. Naar zijn wens werd in de kleine kerkzaal een afbeelding van de twee tafelen van de 10 eerste letters van de 10 Woorden opgehangen. Ook was het oecumenisch Leerhuis Zeist opgericht, samen met andere voorgangers in Zeist. Velen waren betrokken in catechese, leerhuis en werkgroepen. Talloze contacten werden gelegd naar de samenleving, naar Israel en het Jodendom en naar de Islam, zoals de jaarlijkse viering van het kerstfeest met moslims. In 1979 is feestelijk afscheid genomen van Zeist-West met de onthulling van de ZEVEN armige Menorah. Daarop waren de woorden ‘ki tof’ in het Hebreeuws geschreven: (vertaald) want goed! Zo bezig zijn was goed, zal goed kunnen zijn en geeft veel vreugde.

Op vrijdag 2 november 2018 is hij te Zeist aan huis rustig overleden, omringd door goede zorgen van zijn vrouw en overige familie. Nog een enkele dag voor zijn overlijden gaf hij de woorden mee, waarmee hij wilde worden herdacht. Hij citeerde in het Hebreeuws en uit het hoofd psalm 25:5 ‘Doe mij gaan op de weg van Uw waarheid, en leer mij; want Gij zijt de God van mijn redding. Op U blijf ik hopen al den dag.’ Met een leergesprek over deze woorden. Uitkomst en uitredding zijn in dit leven mogelijk, langs de weg van lernen, gesprek en dialoog begonnen met de tora in Israel, geschonken aan allen die willen meedoen. Op dinsdag 5 november is hij aldus te ruste gelegd in de kring van de familie op de natuurbegraafplaats Assel (Hoog Soeren). Moge zijn ziel gebonden worden in de bundel der levenden bij de HEER.

Dr ds Jak Verwaal (Ureterp, TEL. 0512 356155).

Correspondentie: Mevr A.N. Verwaal-Verspuij, Laan van Rijnwijk 1, B 12, 3709 JL Zeist.

* Gecorrigeerd. Hier werd foutief de naam geschreven als Groeneveld (red.)


Printerversie