U bevindt zich hier: Berichten  

ACTIE WIJKKAS VAN START
 

In het najaar kloppen wij altijd bij u aan voor een financiële bijdrage voor de wijkkas.
Naast de Actie Kerkbalans is de wijkkas een belangrijke bron voor onze uitgaven
Als wijkgemeente kunnen wij dankzij de wijkkas zelf bepalen waaraan wij geld willen besteden.

De opbrengsten uit de Actie Kerkbalans worden gebruikt voor de ‘vaste lasten’, centrale voorzieningen zoals het betalen van salarissen van de predikanten en voor het onderhoud van kerkgebouwen en pastorieën.
Naast die grote pot heeft elke wijkgemeente een eigen wijkkas.
Wij betalen hieruit de ‘dagelijkse’ zaken zoals kaarsen en bloemen, kerstversieringen, jeugdwerk en vorming van ambtsdragers, oecumenische activiteiten, kerkmuziek, koffie na de eredienst en alle andere zaken ten behoeve van de eredienst. Ook de website, de Nieuwsbrief en de kerstattenties voor ouderen en de zomeruitstapjes worden hieruit betaald. Het zijn allemaal zaken die onze wijk ook tot een gemeenschap maken.

De revitalisering van het winkelcentrum de Clomp is eindelijk op gang komen en hiermee ook het groot onderhoud /renovatie van ons Kerkelijk Centrum.
We hebben met elkaar veel wensen voor de binnenzijde en de inventaris. De besluitvorming hieromtrent is nog niet afgerond. Het is echter wel duidelijk dat financiële reserves van de wijk, opgebouwd vanuit de Actie Kerkbalans onvoldoende zijn. De Wijkkas heeft op dit moment een financiële reserve opgebouwd die bestemd is voor inrichting en aankleding van ons kerkgebouw om snel besluiten over aanpassingen te kunnen nemen, al zullen we incidenteel ook speciale acties moeten opzetten.
De wijkkerkenraad heeft in 2017 een jeugdwerker aangesteld voor 12 uur per week gedurende 3 jaar. Afgesproken is dat de wijkgemeente daar een bijdrage via de wijkkas aan levert.

Wil Zeist-West een vitale kerkelijke gemeente blijven, dan is het noodzakelijk dat er voldoende geld in de wijkkas zit. Om deze reden dit verzoek om de wijkkas weer aan te vullen. Immers samen vormen we onze wijkgemeente Zeist-West.

Kijkt u eens wat uw bijdrage afgelopen jaar is geweest en overweeg of het mogelijk is om dit te verhogen.

Maak uw bijdrage over :

op rekening (IBAN): NL56 INGB 0000 481587
ten name van: PKN Zeist-West
met de vermelding: Bijdrage wijkkas

Met vertrouwen zien wij uw bijdrage tegemoet.

Namens de kerkrentmeesters van de Protestantse wijkgemeente Zeist-West,
Jan de Graaff, penningmeester
penningmeester@pknzeistwest.nl


Printerversie