U bevindt zich hier: Berichten  

KERKELIJK CENTRUM GAAT OP DE SCHOP
  

Al geruime tijd wordt er gesproken over de vernieuwing van het winkelcentrum De Clomp en ons kerkelijk centrum. Maar nu is het dan eindelijk zover, binnenkort gaan de werkzaamheden beginnen en vanaf 20 augustus beginnen wij ook met het groot onderhoud van ons kerkelijk centrum.

Groot onderhoud
Het afgelopen jaar hebben we een plan gemaakt voor achterstallig en groot onderhoud. Het onderhoud is de afgelopen jaren achterwege gebleven omdat de toekomst niet duidelijk was hoe het Kerkelijk Centrum zou meedoen in de vernieuwing van het winkelcentrum De Clomp. Het voormalige Holleblock is reeds gesloopt en na de zomer wordt het gebied bouwrijp gemaakt om nieuwe winkels met appartementen te bouwen. De kerk blijft staan en behoeft nu onderhoud.
Het Ingenieursbureau Lakerveld heeft de toestand opgenomen en heeft een plan opgesteld voor het onderhoud. Dit plan is in een bestek uitgewerkt en aannemer Schippers & Den Hartog Bouw gaat het werk uitvoeren.
De aannemer gaat beginnen in week 34, vanaf 20 augustus. Hij verwacht dat de werkzaamheden medio november gereed zijn.
Met de aannemer is afgesproken dat het gebruik van het KC door kan gaan. Wel kan het zijn dat tijdens de uitvoering van het werk de toegankelijkheid wordt beperkt. Dat geldt ook voor het parkeren van auto`s voor de deur en voor het wegzetten van de fiets. Ook is het mogelijk dat één van de ingangen tijdelijk niet kan worden gebruikt. Bereikbaarheid en toegankelijkheid van hulpdiensten is en blijft gewaarborgd.

Vernieuwen dak
Het eerste wat zichtbaar zal zijn is het slopen van de luifel. Maar veel belangrijker is het vernieuwen van het dak, inclusief de isolatie. Er zijn diverse lekkages en dat kan de constructie kunnen aantasten. Bij de vernieuwing wordt rekening gehouden met de constructies die nodig zijn voor het bevestigen van zonnepanelen. Het aantal zonnepanelen kan afgestemd worden op onze eigen behoefte, maar ook kan gekeken worden naar een groter aantal, waarbij de opgewekte energie gedeeld kan worden. Welke keuze er gemaakt zal worden vraagt nog nadere studie, waarbij ook alle juridische consequenties in kaart gebracht moeten worden.

Gevel en kozijnen
Een volgende stap zal zijn het schoonmaken en opnieuw voegen van al het metselwerk. De boeiboorden worden vervangen door kunststof, kleur grijs en de klokkentoren wordt wit gekeimd (speciale witte verf).
Een grote wijziging in het aanzien zal ook de aanpak van de ramen en kozijnen zijn. De ramen van de ontmoetingsruimte worden doorgetrokken tot op het maaiveld. De toegangsdeuren van de voor- en zijingang, worden glazen deuren met een tochtportaal. Alle ramen en kozijnen (inclusief de deuren), ook van de twee kerkzalen, worden vervangen door aluminium kozijnen (kleur grijs) en uiteraard dubbel glas.
Een laatste wijziging zal zijn het aanbrengen aan de buitenkant van verlichting (van onderaf) van de nissen van de kleine kerkzaal. Voor de ingang komt een pleintje met groen en in elk geval één of meerdere bomen. Dit geheel maakt de entree weer aanzienlijk vriendelijker.
Op de afbeeldingen, die een sfeerimpressie geven, kunt u zien hoe het er ongeveer uit zal kunnen gaan zien.


  

Binnenkant van het gebouw
Bovengenoemde werkzaamheden hebben betrekking op de buitenkant van het KC.
Als dit klaar is zullen we nagaan welke maatregelen binnen in het KC uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor zal in samenwerking met Lakerveld in het najaar een intern plan worden gepresenteerd.
In dit plan zal onder meer worden ingegaan op het opknappen van de consistories (inclusief meubilair), het Inloophuis, de keuken en de toiletgroep. Ook zal binnen geschilderd worden.
De verlichting is inmiddels aangepast, alle lampen zijn reeds vervangen door ledlampen, wat een aanzienlijke energiebesparing oplevert. De verwarming zal beter gereguleerd worden, waardoor de verschillende ruimtes los van elkaar verwarmd kunnen worden zodat nog meer energie bespaard kan worden.
Het zijn allemaal kostbare ingrepen. Daarom zullen we ook moeten bekijken welke klussen we zelf kunnen aanpakken.

Uitvoering
V
oor algemene vragen zijn Gerard van Heiningen en Koos Keestra beschikbaar (onderhoudkc@pknzeistwest.nl).

Ook in augustus zal Rialto beginnen met de uitvoering van de bouw van de winkels en appartementen door de bouwterreinen bouwrijp te maken. Het ziet er naar uit dat dan het pleintje waar nu nog kan worden geparkeerd zal worden afgesloten voor de auto.
Op de website van de gemeente (project-vernieuwing-winkelcentrum-de-clomp/) is meer informatie te vinden over de ontwikkelingen van het winkelcentrum.

Koos Keestra en Hugo Albers


Printerversie