U bevindt zich hier: Berichten  

IN GESPREK MET GERARD VAN HEININGEN
 

Gerard in zijn element 
 

Privacy, eenwording PKN, renovatie, beheer. Allemaal actuele onderwerpen waarmee Gerard van Heiningen – wie kent hem niet – in zijn verschillende functies te maken heeft en die de nodige aandacht vragen.

Kerk en privacy
Vanaf 25 mei moet iedere organisatie dus ook kerkgenootschappen binnen de EU voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedereen die met persoonsgegevens te maken heeft, moet zich aan de geldende regelgeving houden. Die heeft betrekking op het verstrekken van gegevens aan derden, maar ook op ons eigen handelen: een mail sturen, een foto van iemand nemen en op de site zetten, het noemen van zieken in de nieuwsbrief of Opgang, een medewerkersgids maken, uitzending van kerkdiensten via radio of met camera’s, enzovoort. Op www.protestantsekerk.nl is hierover meer te lezen.

Gerard: “In de Algemene Kerkenraad zijn we aan het uitzoeken wat de gevolgen zijn voor de wijkgemeentes. Het gaat om dingen die we vaak automatisch publiceren binnen de kerk. Moeten we straks bijvoorbeeld elke keer toestemming vragen om een foto van iemand te maken en te publiceren? De AK zet het beleid om in een handzame richtlijn, zodat iedereen aan de voorwaarden kan voldoen op dezelfde manier. Er loopt ook veel via de kerkelijke bureaus, daar is bijvoorbeeld de beveiliging van het ledenregistratiesysteem al vastgelegd.
Gerard is ouderling-kerkrentmeester van onze wijk (naast Piet-Jan Keijmel en Theo ten Broeke, en penningmeester Jan de Graaff), voorzitter van het Gereformeerd College van Kerkrentmeesters en adviseur in de Algemene Kerkenraad en het Moderamen. En dat alles al vele jaren.

Beheer KC
Ook al vele jaren is Gerard beheerder van het KC, samen met Bertus Neomagus. Gerard, bescheiden: ‘’Het is nu niet financieel verantwoord dat onze wijkgemeente een betaalde beheerder in dienst heeft. Het beheer vind ik prettig, het gaat om praktische zaken. Op maandagochtend zijn Bertus, Jan de Graaff en ik altijd in de kerk om over praktische zaken te overleggen. Ook de telcommissie is er dan meestal. Op zaterdag doet een diaken altijd de verwarming aan uiteraard alleen als dat nodig is. Er is een brede groep mensen bij het reilen en zeilen betrokken. Voor het aanvullen van voorraden gaan we naar AH of Deen en een paar keer per jaar gaan Bertus en ik naar de groothandel. De Fairtrade koffie en thee betrekken we van de wereldwinkel. De schoonmaak wordt door een bedrijf gedaan. De stichting is technisch verantwoordelijk voor het kerkgebouw, de vuilafvoer, het onderhoud e.d.”

Renovatie
Gerard en Bertus zijn beiden lid van het stichtingsbestuur Kerkelijk Centrum Zeist-West. Het stichtingsbestuur is intensief bezig met de plannen voor de renovatie. Dit kost uiteraard veel extra overleg met alle betrokken partijen. Gerard: “We zijn vooral druk met het kijken naar de financiële mogelijkheden: wanneer kunnen we wat doen, offertes van aannemers, duurzaamheid en energiebeperking. Afgelopen januari zijn alle lampen (200 watt) vervangen door led verlichting; dit geeft een besparing op de energierekening maar het is ook een verademing dat we niet iedere week weer kapotte lampen moeten vervangen. De spots boven het podium in de kerkzaal worden nog vervangen. Het plan is om het dak te vernieuwen en de buitenkant. Dubbel glas, aan de voorkant van de ontmoetingsruimte komen puien tot aan de grond zodat het beeld aansluit bij de nieuwbouw, de ingangspartij wordt vernieuwd met doorzichtige toegangsdeuren en de luifel wordt afgebroken. De ingang komt aan een rechthoekig binnenplein te liggen, met winkels en appartementen ter hoogte van de kleine kerkzaal. Daarna kijken we naar wat er binnen nodig is. Begin oktober zal worden begonnen met de nieuwbouw naast onze kerk. Die komt weer tegen de zijmuur aan. Binnenkort hopen we meer informatie te kunnen geven.”

Verbinding
Is het niet lastig om al die verschillende petten op te hebben? Gerard: “soms is het wel lastig maar alles heeft verbinding met elkaar. Je moet je neutraal opstellen, en het is tenslotte geen bedrijf. In al die raden zit je “zonder last of ruggenspraak”, dat wil zeggen dat je je eigen afwegingen maakt en het algemeen belang behartigt. Ik bekijk het nuchter: iedere wijk moet goed kerk kunnen zijn in Zeist en doet dat op z’n eigen manier. In de kerkorde staan alle verantwoordelijkheden mooi omschreven. Je hebt te maken met de verantwoordelijkheid voor gebouwen, begrotingen, jaarrekeningen, onderhoudsbegrotingen. Dat hoef ik niet alleen te doen: Piet-Jan doet de wijkbegroting, Theo is ook kerkrentmeester en Jan is de penningmeester. Ook in het College van Kerkrentmeesters zijn de taken op een goede manier verdeeld. Het kerkelijk bureau zorgt voor de administratieve verwerking van de begroting en de Actie Kerkbalans.”

Hoe ziet een gemiddelde werkdag van Gerard er uit?
Gerard: “Heerlijk, ‘k hoef niet meer te werken! Ik ben 40 jaar manager bij een supermarkt geweest. Geen vast dagritme te hebben, vond ik prettig. Nu bepaal ik ook grotendeels mijn dagritme. Het werk voor de kerk is heel gevarieerd. Met de gemeenteraadsverkiezingen was ik ’s morgens al om half 7 in de kerk omdat het stembureau ingericht moest worden. Maar dat is incidenteel. Een orgelstemmer, een monteur, soms een begrafenisdienst. ’s Avonds zijn er ook activiteiten: zaalverhuur aan gemeente en organisaties zoals de Woningbouwvereniging. Het gebouw wordt zoveel mogelijk gebruikt, behalve voor feesten of jubilea. Maar ook deze taken doe ik samen met Bertus en veel trouwe vrijwilligers. En verder heb ik nog een grote volkstuin.”


Printerversie