U bevindt zich hier: Berichten  
 BERICHTEN
Laatste digitale Nieuwsbrief

GEZOCHT: KANDIDATEN VOOR DE BEROEPINGSCOMMISSIE

Stap voor stap op weg naar een nieuwe predikant

Na de enquête over de huidige stand van zaken in Zeist West, de drie gemeentebijeenkomsten waarin wij onze verlangens en zorgen gedeeld hebben, zijn we toe aan de volgende stap in de procedure.

Samenstellen van een beroepingscommissie
Deze commissie zal bestaan uit 9 mensen.
Wij willen u van harte uitnodigen om u zelf aan te melden of namen van gemeenteleden aan ons door te geven voor deze beroepingscommissie.

Procedure
U kunt tot en met 24 december per mail uw eigen naam of iemand zijn/haar naam doorgeven als geschikte kandidaat voor de beroepingscommissie.

Graag ontvangen wij van u de volgende gegevens:
Naam, telefoonnummer, mailadres en een korte motivatie.
U kunt ons bereiken op: beroepingswerk@pknzeistwest.nl

Opdracht aan de commissie voorwerk beroepingscommissie
Een commissie bestaande uit drie mensen bekijkt alle voorgestelde namen en maakt een voorstel voor de kerkenraad van 8 januari 2018
De kandidaten die worden voorgedragen aan de kerkenraad worden vooraf gepolst of zij daadwerkelijk beschikbaar zijn
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld
De kerkenraad stelt op 8 januari de beroepingscommissie in.

Heeft u nog vragen aan ons, stel ze gerust.
De commissie bestaat uit Piet Jan Keijmel, Heleen van den Berg en Miriam Bierhaus


Printerversie