U bevindt zich hier: Berichten  
 BERICHTEN
Laatste digitale Nieuwsbrief

ACTIE WIJKKAS
 

Onlangs heeft u een brief gekregen van de kerkrentmeesters van de Protestantse Wijkgemeente Zeist-West met een verzoek om een bijdrage geven aan de wijkkas.
De wijkkas is voor onze wijk van groot belang. We betalen hieruit zaken als de bloemen in en van de kerk, kerstattenties voor ouderen, jeugdwerk en vorming van ambtsdragers, oecumenische activiteiten, kerkmuziek, koffie na de eredienst en zaken t.b.v. de eredienst.

Waarom hebben wij een wijkkas?
Stelt u zich eens voor: géén bloemen in of van de kerk, géén Kerstattenties voor ouderen, geen orgelspel of leesbare liturgie in de kerk, geen koffie na de kerkdienst, geen geld voor extra jeugd- en ouderenwerk. Ook het pastorale werk en overige vormingsactiviteiten moeten uit de wijkkas worden betaald. Wil Zeist-West een actieve kerkelijke gemeente blijven, dan is het noodzakelijk dat er een wijkkas van enige omvang is. En voor deze wijkkas doen wij een beroep op u om hieruit de wekelijkse kosten te betalen.
(Voor onze 'vaste lasten' hebben we in januari de Actie Kerkbalans)

Moet u weer “de portemonnee trekken”?
Wil Zeist-West een vitale kerkelijke gemeente blijven, dan is het noodzakelijk dat er voldoende geld in de wijkkas zit. Om deze reden dit verzoek om de wijkkas weer aan te vullen. Immers samen vormen we onze wijkgemeente Zeist-West.
De afgelopen jaren noemden wij een bedrag van € 35 als richtbedrag. Indien mogelijk verzoeken wij u dit bedrag of meer over te maken via elektronische betaling:

met de vermelding: Bijdrage wijkkas
op rekening (IBAN): NL56 INGB 0000 481587
ten name van: PKN Zeist-West

Met vertrouwen zien wij uw bijdrage tegemoet.
De kerkrentmeesters


Printerversie