U bevindt zich hier: Berichten  
 BERICHTEN
Laatste digitale Nieuwsbrief

ACTIE KERKBALANS 2018

Opbrengst Actie Kerkbalans onder druk

In januari 2018 zullen we weer bij u aanbellen voor de Actie Kerkbalans. In de komende weken willen we u daar in de Nieuwsbrief telkens iets over vertellen. Want als de envelop bij u wordt afgegeven krijgt u maar weinig tijd om alles te lezen.

Zoals vorige week al geschreven in de Nieuwsbrief is de opbrengst van de Actie Kerkbalans van levensbelang voor de wijkgemeente Zeist-West. Het is de belangrijkste bron van inkomsten, waaruit alle vaste kosten betaald moeten worden, zoals de predikant en het gebouw.
Het is daarom ook zorgwekkend dat de tendens van inkomsten negatief is. De laatste jaren krijgen we elk jaar ongeveer € 3000 minder binnen als het jaar daarvoor.
Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te geven.
De belangrijkste oorzaak voor de teruggang is de afname van het aantal betalende, vooral oudere leden.
Oudere gemeenteleden hebben altijd ruimer bijgedragen dan jongere wijkgemeenteleden
De betalende leden blijven eenzelfde bedrag bijdragen. Hoewel alles duurder wordt blijkt een eenmaal gekozen bijdrage zelden verhoogd te worden.
Als we deze tendens niet weten te keren kunnen we de begrotingen voor de komende jaren niet meer sluitend krijgen. Dit zal gevolgen hebben voor zowel de aanstelling van de predikant als voor onze wensen ten aanzien van het opknappen van het gebouw.
Er vanuit gaan dat het aantal leden de komende jaren zal gaan toenemen is op dit moment niet realistisch. We zullen met minder mensen tenminste hetzelfde bedrag moeten inbrengen als de afgelopen jaren.
Belangrijk dus om niet standaard door te gaan met het toezeggen van hetzelfde bedrag als u de voorgaande jaren heeft gegeven, maar daar nog eens goed naar te kijken.
Volgende week zullen we hier nog wat dieper op ingaan.

Wat zou je missen als de kerk in Zeist-West er niet meer zou zijn?
Geef voor uw kerk! We hebben het hard nodig.


 
 Wat geeft u voor uw kerk?

In januari 2018 zullen we weer bij u aanbellen voor de Actie Kerkbalans. In de komende weken willen we u daar in de Nieuwsbrief telkens iets over vertellen. Want als de envelop bij u wordt afgegeven krijgt u maar weinig tijd om alles te lezen.

Belangrijkste inkomstenbron
Deze landelijke actieweek is van groot belang voor het voortbestaan van de kerk. Het is de belangrijkste bron van inkomsten waaruit alle vaste kosten van onze wijkgemeente betaald moeten worden.
Elke wijkgemeente moet steeds meer de financiële verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun bestaan. We moeten onze eigen broek ophouden en kunnen niet met eventuele tekorten bij andere wijken aankloppen. Al blijft er natuurlijk ook na de eenwording wel een basis van solidariteit in Zeist.

Predikant
De afgelopen maanden zijn we al druk bezig geweest met het beroepingsproces van een nieuwe predikant. We zijn nog steeds ambitieus in onze verlangens en zoeken een predikant die ons daarbij gaat ondersteunen. Een belangrijk financiële vraag is of we de komende jaren voldoende geld hebben om een fulltime predikant te benoemen. We hebben al een keer bezuinigd door terug te gaan van 1,5 naar één fulltime predikant, maar willen dat wel graag op dit peil houden. Naast de vaste predikant hebben we natuurlijk ook de kosten van de jeugdwerker en de gastpredikanten. Zonder uw voortgaande financiële bijdragen is dit niet mogelijk.
Gebouw
Ook het onderhoud en de vernieuwingsplannen van het Kerkelijk Centrum nemen een flinke hap geld uit de kas. Natuurlijk is er de afgelopen jaren geld gereserveerd voor het groot onderhoud, maar we willen met elkaar méér. De reserveringen zijn maar net voldoende om het hoogstnoodzakelijke te doen, zoals het dak, de verwarming en de verlichting. Daarnaast is er geld nodig voor het opknappen van de toiletten en de keuken.
Ook willen we het gebouw opfrissen, met nieuwe gordijnen, een kleurtje en natuurlijk het vervangen van de vloerbedekking voor de consistoriekamers. Als u de vlekken daar wel eens gezien heeft, dan weet u hoe noodzakelijk het is.

Inrichting
Binnenkort kunnen we een nieuwe geluidsinstallatie in gebruik nemen, een hoogst noodzakelijke aanschaf, en in janauri gaan we in overleg met de wijkgemeente over de inrichting van een nieuwe gedachtenishoek. Allemaal belangrijke zaken die ons samen kerk zijn mogelijk en aangenaam moeten maken. Als laatste uitgavepost moeten we denken aan de kosten van de vieringen, verwarming, organisten, enz.
Voor de kleine en dagelijkse uitgaven, zoals de koffie, de zondagse bloemen en bijvoorbeeld attenties hebben we de Wijkkas, waarvoor we op dit moment om een bijdrage vragen. (zie elders in deze Nieuwsbrief)
Zeist-West kan niet zonder uw bijdragen wil zij blijven bestaan. We merken allemaal dat Zeist-West aan het vergrijzen is, overigens net als heel Nederland. Daardoor neemt het aantal wijkgemeenteleden ook langzaam af en jammer genoeg ook de inkomsten.
Op dit moment is onze balans nog in evenwicht, maar de vooruitzichten zijn somberder. Alles wordt duurder, dus een extra reden om uw bijdrage op peil te houden of zo mogelijk te verhogen.
Bovenstaande klinkt allemaal zakelijk en dat is het ook. Maar het zijn de voorwaarden om met elkaar kerk te kunnen zijn, waarin we Gods woord centraal kunnen stellen en vandaaruit om te zien naar elkaar en de wereld om ons heen.
Wat zou je missen als de kerk in Zeist-West er niet meer zou zijn?
Geef voor uw kerk! We hebben het hard nodig.


 
 Printerversie