U bevindt zich hier: Berichten  

ZIE ONZE DROMEN ZO KLEURRIJK GEWEVEN
  

Op zondag 8 april 2018 houden de Raden van Kerken van Zeist en Soest hun honderdvijftigste wake voor het Detentiecentrum Zeist.
Achter de hekken zitten mannen, vrouwen en kinderen ingesloten die wachten op uitzettting. Met de maandelijkse wake wordt sinds 2005 aandacht gevraagd voor de humanitaire aspecten van ons vreemdelingenbeleid.

In het Detentiecentrum werkt een groep vrouwen onder leiding van beeldend kunstenaar Isabel Ferrand uit Zeist aan een wandkleed van ca 2 x 2,50 meter.
Het bestaat uit kunstig geweven stroken waarop in alle talen dromen, verlangens en goede wensen zijn geborduurd. Het kleed krijgt een plek in het nieuwe stiltecentrum van het detentiecentrum.
Vandaar gaat het op reis in de regio als symbool van gedeelde dromen van vrede. Borduur mee!

Op verschillende plekken in onze regio kunnen mensen hun eigen dromen borduren om ze te laten verweven met die van de vrouwen in het Detentiecentrum.
U kunt u daarvoor individueel of als groep opgeven.
Als een groep is gevormd komt Isabel Ferrand daar over het werk vertellen, ze levert het materiaal en geeft instructie.

Opgave zsm bij corjabekius@gmail.com of isabel.ferrand@gmail.com
Alle stroken moeten voor 1 februari klaar zijn.
Voor meer informatie zie
www.wakezeist.nl


IN VREDE GEWEVEN


tekst: ©Corja Bekius melodie: Liedboek 462 (Zal er ooit een dag van vrede)

Zie je onze diepe dromen
tot een kleurrijk kleed verwerkt,
dat de vrede ooit zal komen,
hoe die hoop de mensen sterkt.

Op de vleugels van de liefde
dragen zij verlangen uit
naar een einde van het vluchten,
dat geen mens wordt uitgebuit.

Vele handen, vele talen
weven woorden aan het licht,
delen toekomst in verhalen,
zien elkaar in het gezicht.

Een financiële bijdrage aan het kleed is zeer welkom.
Het materiaal is niet goedkoop en een kunstenaar moet natuurlijk ook leven.
Maak uw bijdrage over naar SAVIZ, Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist, bankrekening NL25 INGB 0007 4540 20, onder vermelding ‘kleed’.
Svp naam van de Stichting voluit vermelden.


Printerversie