U bevindt zich hier: Berichten  
 BERICHTEN
Laatste digitale Nieuwsbrief

NIEUWE STILTE-GEDACHTENISHOEK
 

In de wandelgangen wordt al langer gepraat over en gekeken naar onze gedachtenistafel. De huidige plek is letterlijk en figuurlijk wat erg 'terzijde' en de tafel zelf is oud en niet erg fraai. De tafel is al een keer vooraan geplaatst, maar dat bleek ook niet ideaal. Wat willen we 'straks, bij de herinrichting' met die intieme plaats waar we onze doden gedenken? En hoe zat het ook maar weer met de wens dat er een 'stiltehoek' zou komen, die uitnodigt tot gebed en meditatie?
Een kleine commissie werd ingesteld om een en ander te overwegen en met een voorstel te komen. De commissieleden waren Jan-Peter Prenger, Chantal van Lieshout en ondergetekende.
We hebben de kerkzaal goed bekeken en kwamen tot de conclusie dat de beste plek te vinden is in de hoek van de achterwand die tegenover de ingang ligt. Achter die hoek volgen nog de nooduitgang (die altijd vrij moet blijven) en de uiterste hoek. Het enige bezwaar van die beste hoek is dat die donker is. Er zal licht naartoe gebracht moeten worden. Dat kan in de vorm van een kunstwerk van glas (glas in lood, glasmozaiek of andere vorm van glaskunst), waar licht achter schijnt.
Wordt het alleen een gedachtenishoek of een stiltehoek waarin we leven en dood samen brengen, een plek die uitnodigt tot gebed, waar ook een lichtje kan worden ontstoken? We kiezen voor het laatste.
Maar wie zou zoiets voor ons kunnen maken, als we daarvoor kiezen?
Hier denken we aan beeldend kunstenaar-theoloog Anne-Marie van der Wilt, een vrouw die veel ervaring heeft met de inrichting van stiltecentra en kerken en gespecialiseerd is in glaskunst. Haar werkwijze is dat ze met een gemeente een paar gesprekken voert over de verlangens en dan met een voorstel komt, dat in die gemeente of instelling wordt besproken. Voor informatie over deze kunstenaar zie: www.zin-in-kleur.com. Op 2 april komt ze in het televiesieprogramma De Verwondering. Wie interesse heeft in haar werk, kan daar gaan kijken.
De kerkenraad heeft het voorstel van de kleine commissie besproken en besloten om Anne-Marie van der Wilt uit te nodigen om voor ons tot een concept te komen. Natuurlijk is daar tijd mee gemoeid en het kost ook het een en ander. Concreet: Anne-Marie zou in de herfst kunnen beginnen met de gesprekken en in januari met het werk kunnen beginnen. Als we tot een overeenstemming kunnen komen.... Dat geeft ons de tijd om voor dit project enige actie te voeren en geld bijeen te brengen.

Corja Menken-BekiusPrinterversie