U bevindt zich hier: Documentatie Archief Digitale Nieuwsbrieven  
 ARCHIEF
Opgang
Digitale Nieuwsbrieven
 DOCUMENTATIE
Beleid
Archief

NIEUWSBRIEF 370 - 24 FEBRUARI 2019
 Bericht van overlijden

GerarddeHaas


Opwoensdag 20 februari is op 94-jarige leeftijd overleden

Dick van Keulen
emeritus predikant

De dankdienst voor het leven zal worden gehouden op
dinsdag 26 februari om 11.00 uur
in de Opstandingskerk, Het Kant 1 in Houten..

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
in besloten familiekring.

De familie zorgt zelf voor de bloemen.

VIERINGEN
 

Op zondag 24 februari is ds Auke van Nijen uit Driebergen onze gastvoorganger.

Zondag 3 maart gaat ds Tineke Dronkert voor in de veireing om 10 uur.

Dienstvoorbereiding
Op woensdag 27 februari om 19 uur is er dienstvoorbereiding. Deze woensdag staan we stil bij Lucas 6: 39 - 49. Het zou fijn zijn als ieder die komt een eigen bijbel meeneemt.
Dit is voorlopig even de laatste voorbereiding, omdat vanaf 6 maart de oecumenische vespers van start gaan.
Ds Tineke Dronkert


Start 40-dagentijd in Zeist-West

Oecumenische Aswoensdag viering, sobere maaltijd en vespers in Kerkelijk Centrum Zeist-West

Aan het begin van de veertigdagentijd ontvangen we het askruisje.
In deze bijzonder viering op 6 maart zijn ds. Corja Menken-Bekius en Wiel Hoekstra de voorgangers. Cantores van PKN wijkgemeente Zeist-West en de Emmausparochie olv pianist Gertjaap Kardol verzorgen de muziek.
De aswoensdagviering begint om 19.15 uur.

Na de Aswoensdagviering is er wekelijks tot Pasen een oecumenisch avondgebed.
Het thema is: “Jij, die mij aankijkt”, en we maken gebruik van een hongerdoek met de titel: “ik ben omdat wij zijn”.
De vespers worden gehouden op woensdag 13, 20 en 27 maart, 3 en 10 april om 19.15 uur.
17 april is de laatste vesper met een moment van inkeer en bemoediging.
Voorgangers in deze vesper zijn: pastor Nelleke Spiljard en ds. Tineke Dronkert

Iedereen die zich deze vieringen op weg naar Pasen wil laten inspireren is van harte welkom!


Sobere maaltijd op Aswoensdag

Voorafgaande aan de Aswoensdagviering wordt een sobere maaltijd gehouden. Aanvang 17.30 uur.
Wilt u hieraan meedoen meldt u zich dan aan bij Henri Wigman, e-mail: hemawig@gmail.com tel.030-6959536 of Jeannette van Andel je.andel@wxs.nl tel.030-6955221.
Aanvang sobere maaltijd: 6 maart om 17.30 uur;


GOED OM TE WETEN
Bibliodrama 4 maart

Er is op maandag 4 maart van 13.30 - 15.30 uur een tweede sessie bibliodrama gepland.
In verband met een minimum-aantal van 6 deelnemers is opgave noodzakelijk vóór donderdag 28 februari om 12.00 uur.
Ds Tineke DronkertBestellen huispaaskaarsen

Zoals elk jaar is ook dit jaar weer de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen.
Op zondag 24 februari en zondag 3 maart kunt u na de viering in het Kerkelijk Centrum uw bestelling plaatsen. In de Ontmoetingsruimte zit dan iemand met een intekenlijst.
Er is keuze uit verschillende modellen; illustraties zijn beschikbaar.
U kunt contant en per bankoverschrijving betalen.

U krijgt de bestelling voor Pasen zonder transportkosten thuis afgeleverd.
Hans Eggersman en Anton Stegeman


 

Digitale veertigdagenkalender

De digitale veertigdagenkalender, die sinds 2010 uitgegeven wordt door de Zeister Raad van Kerken wordt door veel mensen gelezen en gewaardeerd.
We willen deze nu opnieuw uitgeven. We sluiten aan bij het thema van de vespers in Zeist-West, “Jij die mij aankijkt”.
U kunt u voor deze kalender aanmelden bij: veertigdagenzeist@gmail.com
Als u de veertigdagenkalender eerder hebt ontvangen hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.


Met Johannes toeleven naar Pasen

Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat voor mij? Wie in de veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers lezen vanaf 6 maart het hele Johannes-evangelie op weg naar Pasen. Het leesplan komt digitaal beschikbaar via debijbel.nl, de app Mijn Bijbel en als boekje.

‘In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij vragen die hun dagelijkse bezigheden overstijgen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Bijvoorbeeld de vraag: wie ben ik, los van mijn gewoontes en prestaties? Wie wij zijn, hangt volgens het Johannes-evangelie nauw samen met de vraag wie Jezus is. Daarom is alles wat Johannes over Jezus opschreef, een uitnodiging aan ons als lezers. We willen de deelnemers aan dit leesplan uitdagen: wat zegt Jezus over zichzelf en wat kan dat voor mij betekenen? De zeven “Ik-ben”-uitspraken van Jezus in dit evangelie vormen daarbij de rode draad.’
Met het leesplan lees je in veertig dagen het hele bijbelboek Johannes door. De bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands.

Het fraai uitgevoerde boekje is te bestellen via de vrijwilliger van het NBG of via deze link: www.bijbelgenootschap.nl/40dagentijd.

Aad Oorschot Tel. 6951125
Om een kaartje in te vullen met uw naam en adres. Ik verzamel de kaartjes en stuur ze vóór 28 februari door naar het Nederlands Bijbelgenootschap. U krijgt het boekje dan vóór 6 maart thuisgestuurd.


 

Opvolger gezocht bij Communicatie

Al een heel aantal jaren zit ik in de commissie communicatie (CC) en het is voor mij tijd om ermee te stoppen en het stokje over te dragen aan iemand anders.
Omdat het makkelijker is om ergens “ja” tegen te zeggen als je er een duidelijk beeld van hebt, zal ik wat vertellen over de CC, zoals we onszelf kortweg noemen.

De cc vergadert een keer per maand, met uitzondering van de zomervakantie, dan slaan we een keertje over. Onze gemeente, Zeist-West, heeft een aantal manieren waarop we elkaar en anderen op de hoogte houden over wat er speelt in onze gemeente.
Ten eerste is daar de digitale Nieuwsbrief, ten tweede is er het blad Opgang en ten derde hebben we de website.
Verder zijn er nog een paar andere manieren waarop informatie wordt gegevens, zoals bijvoorbeeld de beamer, facebook, folders voor Actie Kerkbalans of de 40-dagentijd, maar de cc houdt zich de meeste tijd bezig met de Nieuwsbrief, Opgang en de website.

Lees het hele bericht ....

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie neem dan contact op met Hugo, Agathe of Manon cc@pknzeistwest.nl


Laatste Forumgids !

Eind januari is weer de bekende gele langwerpige Forumgids verschenen, met de vele activiteiten die door de verschillende kerken in Zeist worden georganiseerd.

Dit zal de laatste papieren gids zijn. Er was duidelijk een afname van het gebruik van de gids te constateren. In het huidige digitale tijdperk ook wel begrijpelijk. Toch realiseren wij ons dat een aantal mensen deze gids zullen missen. Wij als leden van de coördinatiecommissie hebben ons besluit om hiermee te stoppen een half jaar geleden gemeld aan de participerende kerken.
Allereerst om hun mening hierover te peilen en een oproep te doen voor mensen die zich zouden willen inzetten om een alternatief in de vorm van een digitaal platform op te zetten. Wij denken dat de site die wordt gehanteerd door de diverse kerken in Amersfoort ( www.zindex033.nl ) een goed voorbeeld hiervoor is.
Tot nu toe heeft dit niet geleid tot het vinden van mensen die zich hiervoor beschikbaar stellen.

Vandaar op deze manier een oproep aan alle lezers. Wie vindt het leuk om voor alle kerken die daarin willen deelnemen een website op te zetten waarop zij zelf hun eigen activiteiten kunnen vermelden en actueel houden.
Mochten er geïnteresseerden zijn, willen zij zich dan melden bij: info@raadvankerkenzeist.nl
Wij zouden het fijn vinden als er toch nog een opvolger komt van de Forumgids na zijn ruim 20-jarig bestaan.

Jeannette van Andel en Willy Kodde
Coördinatiecommissie Forum, werkgroep van de Raad van Kerken ZeistTussen hoop, vrees, gedichten en lineaire algebra

Hayarpi Tamrazyan was maandenlang het gezicht van het kerkasiel en het kinderpardon.
Ze fluistert nog steeds als ze de telefoon opneemt, twee dagen na het akkoord over het kinderpardon en één dag na het beëindigen van de continu-kerkdienst die in de Bethelkapel gehouden werd. Hayarpi Tamrazyan moet er zelf om lachen. Maar natuurlijk is het even wennen; het Armeense gezin zat ruim drie maanden in kerkasiel in het kleine Haagse buurt- en kerkhuis Bethel, met een viering die dag en nacht doorging.

Niet meer nodig, na het akkoord over het kinderpardon dat de regeringspartijen sloten. De zaken van ruim 700 kinderen worden opnieuw beoordeeld en de verwachting is dat 90% alsnog pardon krijgt. Tot het besluit is gevallen, wordt voorlopig niet uitgezet. Hayarpi, haar broertje, zusje en ouders hoeven niet meer te vrezen voor onmiddellijke uitzetting.
En dus is er geen viering meer, geen voortdurende aanloop meer van pers uit binnen- en buitenland, van mensen die komen steunen, van politici en beleidsmakers die zich op de hoogte komen stellen, van mensen die achter de schermen hard aan een oplossing werken. Ineens is de druk van de ketel en de drukte voorbij. Ineens kan ze ook – voor het eerst in maanden – naar buiten. Het eerste blokje om wordt een dag later gemaakt met een vriendin, onwennig. Gek hoor, buiten zijn.

Inmiddels, alweer veertien dagen later, zit het gezin opnieuw in rijksopvang: de gezinsopvang locatie Gilze-Rijen van het COA. Hayarpi kan van daar uit naar school; ze studeert econometrie aan de universiteit in Tilburg. Het is 40 minuutjes met de bus. Toen ze nog in kerkasiel zat, kwam school naar haar: ze maakte de toets lineaire algebra in de kerk. Die heeft ze gehaald, trouwens. “Of ik daar goed in ben? Als ik het begrijp wel”, lacht ze.
Gilze-Rijen is een van vier plekken waar het COA gezinnen opvangt wier asielverzoeken zijn afgewezen. De gezinnen zitten hier in afwachting van hun uitzetting. Vaak gebeurt dat ’s nachts of in de vroege ochtend, met inzet van veel agenten. Zulks doet weinig voor de sfeer in deze locaties, om het eufemistisch te zeggen. “Wie is er sinds gisteren weer verdwenen”, vragen juffen en kinderen zich iedere ochtend voor school af.

Het akkoord over het kinderpardon betekende voor diverse gezinnen hier nieuwe hoop. Maar de aanvankelijke opgetogenheid is inmiddels omgeslagen in gespannenheid. Wie zal er wel en wie zal er geen verblijfsvergunning krijgen? En op grond waarvan? Hayarpi – met haar goede beheersing van het Nederlands en haar slimme brein - probeert gezinnen zo goed mogelijk te helpen bij het invullen van de formulieren om het pardon aan te vragen.
“Maar niemand snapt er wat van”, vertelt ze, “Niemand kan het precies uitleggen en iedereen spreekt elkaar tegen. De DT&V, het COA, Kamerleden, de regeling zoals ik die lees in de Staatscourant: iedereen beweert weer net iets anders.” De onzekerheid zal nog een poos voortduren, want naar verwachting zullen pas in het laatste kwartaal van dit jaar alle aanvragen beoordeeld zijn.

“Het is wel fijn om terug te zijn in Brabant”, zegt Hayarpi plots, zoekend naar strohalmen voor een positief geluid. Want ze wil laten merken hoe dankbaar ze is voor alle steun die ze heeft mogen ontvangen. Ze is diep getroffen door hoe de kerkelijke gemeenschap het gezin heeft omarmd. Niet voor niets staat op haar social media profiel die foto van de symbolisch leeggelaten stoelen bij een Kerstviering. (Honderden kerken gaven gehoor aan de oproep van INLIA om via bewust leeg gehouden stoelen hun betrokkenheid te tonen bij alle kinderen die werden afgewezen voor het kinderpardon.)
Hayarpi voelt dus grote dankbaarheid. En verheugt zich in Gods liefde – dat blijkt uit de gedichten die ze schreef tijdens de periode in de Bethelkapel. Deze gedichten verschijnen binnenkort; ze worden uitgegeven in de bundel Aards Verdriet & Hemelse Vreugde. Ze kijkt vreselijk uit naar de boekpresentatie, die waarschijnlijk in maart zal worden gehouden. In de Bethelkapel natuurlijk.
Neemt niet weg dat ook zij natuurlijk in onzekerheid verkeert. Krijgt het gezin nu echt een vergunning en dus de kans om hier een toekomst op te bouwen? Ze gelooft het pas als ze het papiertje in handen heeft. Het wachten valt eigenlijk gewoon niet mee. En wat heel erg is voor Armeniërs: in Gilze-Rijen mogen ze niet zelf koken. En daar hechten Armeniërs nu juist enorm aan: lekker koken en lekker eten. Het is in alle opzichten nog even doorbijten…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayarpi Tamrazyan is een van de sprekers op de jaarlijkse inspiratie- en expertisedag van INLIA, op 6 april aanstaande in de Johanneskerk in Amersfoort. U kunt u nu alvast aanmelden via het mailadres krp@inlia.nl. Binnenkort ontvangt u meer informatie over het programma. Houd de datum vrij! Hayarpi zal deze dag ook haar dichtbundel Aards Verdriet & Hemelse Vreugde signeren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OMZIEN NAAR ELKAAR
In memoriam Iet Busschbach - Lam

Iet was een vrouw vol humor, met een twinkeling in haar ogen keek ze de wereld in. Ze genoot ervan om die humor in te zetten in gesprekken met mensen. Overal waar ze kwam, knoopte ze een praatje aan: ze was oprecht geinteresseerd in mensen. Vaak zat ze buiten voor haar huis op een stoel, te genieten van al die voorbijgangers.
Ze hield van taal: van bijbelse taal, van boeken, van lezen, van gedichten. In haar huis had ze stapeltjes met uitspraken, gedichtjes en verzen die haar hadden geraakt.
Maar vooral hield ze van mensen: van haar man, van haar kinderen, van de mensen uit de buurt en uit de kerk. Ze genoot van het leven, al vond ze het alleen-zijn de laatste tijd wel zwaarder worden. Onverwachts is ze overleden. Moge de Eeuwige haar kinderen en allen die haar missen, nabij zijn in hun verdriet.


 

Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengsten van de collectes van 17 februari 2019 zijn:

- Nederlandse Patiënten Vereniging NPV Zeist € 240,92
- Plaatselijke Gemeente  € 108,45
- Onderhoud Gebouwen  € 96,76


 

Lief en leed

Bloemen afgelopen week    
De bloemen van zondag 17 februari zijn gegaan naar mevr Gerda Henstra. Met de beste wensen voor een spoedig herstel. 
Bedankjes    
 
Nieuwe adressen    
Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  ACTIVITEITEN
Schildermiddag Ontmoetingsgroep 1 maart

Op vrijdagmiddag 1 maart gaan we met Corja een lied schilderen in het licht van de veertigdagentijd.
Het lied dat we gaan schilderen is lied 853: ‘Ik zoek U in den blinde’. Dit zal ook worden gezongen in de vesper van Aswoensdag 6 maart waarin Corja en Wiel Hoekstra voorgaan, en het gesprek erover wordt verwerkt in de overweging.

Programma:
14.00 uur gesprek over het lied
14.45 uur theepauze en klaarmaken van de ruimte
15.00 tot 16.30 uur schilderen, terugblik. Daarna opruimen.
17.00 tot 17.30 uur: drankje en hapje; het zou fijn zijn als iedereen hiervoor iets mee wil nemen.

Plaats van samenkomst is het KC. Iedereen is welkom, maar er kunnen maximaal 12 schilders meedoen.
Aan het voorgesprek kunnen wat meer mensen meedoen zolang we nog wel in de consistorie passen. Uw aanmelding voor deze middag ontvangen we graag vóór 27 februari via ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl

Corja, Nannie, AgatheVele handen maken licht werk

Enkele jaren geleden mochten we als samenwerkende kerken in Zeist een theatervoorstelling over het Paasverhaal naar Zeist halen. Met een volle zaal bij de Noorderlicht gemeente werden de gasten in muziek, zang en dans meegenomen in het aangrijpende verhaal van Pasen.

Dit jaar willen we graag van dezelfde organisatie Danstheater Home-Run www.danstheaterhomerun.nl naar Zeist halen. Opnieuw als samenwerking tussen verschillende kerken.

De rode draad van het verhaal is dat God nabij is, dat Hij niet kijkt naar je verleden, maar je herstel aanbiedt. Herstel van identiteit. Het is een voorstelling zonder woorden en ernaar kijken is een dynamische belevenis. Geschikt voor kinderen v.a. 6 jaar.
Via de website is een trailer te bekijken.

Kunnen we als gezamenlijke kerken dit organiseren in 2019?
Ik zoek een gemeentelid die met mij mee kan helpen in de organisatie voor dit optreden. De inschatting is maximaal 4 uur voorbereidingstijd kost per persoon. En op de dag van het optreden nog eens max. 3 uur.
Wie zou in de organisatie van een optreden in Zeist willen helpen?

Concrete taken:
- Zoeken naar een geschikte zaal
- Zorgen voor publiciteit
- Contact houden met de toneelgroep
- Meehelpen bij reilen en zeilen op de locatie tijdens de voorstelling.

Miriam Bierhaus
jeugdwerk@pknzeistwest.nl
06 29 60 60 12
Initiatiefnemer: Rianne van Leeuwen (NGK)


Symposium Bijbelgebruik

Op zaterdag 9 maart is er van 10.00-16.30 uur een Symposium over Bijbelgebruik in Landelijk Dienstencentrum PKN Utrecht.
Thema is “Het Hoge Woord in de Lage Landen”

Keuze uit 9 workshops, kosten EUR 15 incl. lunch (EUR 25 incl. boek). Organisatie door NBG en PKN
Informatie bij Daniëla Postma en Jelmer Martens


Agenda deze week

Zo 27 jan  19.30u  Taizéviering, NoorderLichtkerk  
Di 26 feb  20.00u  Poëzie ontmoeting met dichters, Noorderlichtkerk  
Wo 27 feb  10.00u  Poëzie ontmoeting met dichters, Binnenbos, Hoogkanje 186h  
Wo 27 feb  10.00u  Woensdagmorgen gesprekskring 
Wo 27 feb  19.00u  Dienstvoorbereiding 
Vr 1 mrt  14.00u  Schildermiddag Ontmoetingsgroep 
Zo 3 mrt  16.00u  Friese dienst, Kerkzaal Doopsgezinde Gemeente 
Ma 4 mrt  13.30u  Bibliodrama OPGEVEN uiterlijk do 28 feb om 12.00u ! Eerder verschenen

Zin in Film voorjaar 2019 Hierbij nodigen wij u weer uit voor de nieuwe serie "Zin in Film"! Samen een film bekijken op groot beeld, met nagesprek, met als thema: Nederlandse films.

Forum 37 Nr 37 - kerk door de week - het oecumenisch programma voor het voorjaar 2019. Brochure ligt in de kerken klaar om mee te nemen en is hier te bekijken en te downloaden.

Beleidsplan 2019-2022 Het nieuwe Beleidsplan 2019-2022 voor de wijkgemeente Zeist-West is gereed. Hier leest u er meer over.

Kerktaxidienst

Om gebruik te maken van de kerktaxi kunt u contact opnemen met Anke Judels,
E-mail: kerktaxi@pknzeistwest.nl of per telefoon 6952645


 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Kopij die later binnenkomt wordt mogelijk pas in de week erop geplaatst.
Ook de webmaster is wel eens weg.
Stuur uw berichten dus tijdig aan publiciteit@pknzeistwest.nl.


 

Wijkgemeente

Kerktaxidienst

Nieuw in de wijk?

Wijziging E-mail adres? Geef het door!

Kopij Insturen

Collectebonnen bestellen

Privacyverklaring

Printerversie