U bevindt zich hier: Documentatie Archief Digitale Nieuwsbrieven  
 ARCHIEF
Opgang
Digitale Nieuwsbrieven
 DOCUMENTATIE
Beleid
Archief

NIEUWSBRIEF 308-21 JANUARI 2018
 Gebedsweek 2018
Zondag 21 januari geen viering in KC

Zondag 21 januari is de start van de Gebedsweek met een viering in de Oosterkerk om 10 uur. Er is dan geen viering in het KC.
Zondag 28 januari is een bijzondere viering in het KC. In deze viering zal Florian Glaubitz (geboren 11-9-2016), zoon van Saskia en Martin Glaubitz-Hartman worden gedoopt. Marian van Giezen is deze zondag onze voorganger.
Zondag 4 februari is er speciale aandacht voor het Werelddiakonaat. In deze dienst zal weer informatie worden gedeeld over ons wijkproject voor de Shea butter Boerinnen in Ghana. Voorganger in deze dienst is Greet van ’t Slot.Oecumenische bijeenkomsten Gebedsweek 2018

‘Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed van 2018.
De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht. Het thema is ook actueel in onze tijd.

Zondag 21 januari is de start van deze week van gebed voor de eenheid. Wij beginnen deze week met een dienst van eenheid in de Oosterkerk. De deelnemende kerken zijn NoorderLicht, Oosterkerk, Evangelisch Lutherse Gemeente en Zeist-West, Parochie Rozenstraat, Evangelische Broedergemeente en Gemeente van Apostolische Christenen. Voorgangers in de dienst zijn: pastor Henk Bloem en ds. Marten Knevel. De Oosterkerk Band verleent medewerking aan deze dienst. Willem Boog begeleidt de kerkdienst aan orgel en vleugel.

21 januari 10 uur, Woudenbergseweg 44. Van harte welkom!

In Zeist kunt u verder in deze week afwisselend in verschillende kerken een gebedsbijeenkomst bijwonen:

Maandag 22 januari: Nieuwe Kerk, Boulevard 2a

Dinsdag 23 januari: Verzorgingshuis De Wijngaard, Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin (GKV)

Woensdag 24 januari: Ned. Ger. Kerk, Kerkelijk Centrum Zeist West, De Clomp

Donderdag 25 januari: Oude Kerk, 1e Dorpstraat 1

Vrijdag 26 januari : Evangeliegemeente De Oase, Torenlaan 38

Alle weekavonden (van 22-26 januari) zijn er bijeenkomsten van 19.00-19.45 uur met een uitloop van een kwartier voor ontmoeting bij koffie en thee.

Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom bij deze vieringen.


Actie Kerkbalans komt bij u langs

De Actie Kerkbalans is weer van start.
Komende week worden de ingevulde formulieren weer opgehaald. U heeft dus nog een paar dagen om alles in te vullen.
Lees de papieren goed door en bekijk of u uw bijdrage mogelijk kunt verhogen. Kijk ook nog eens naar de mogelijkheid van een periodieke schenking. Dat is zowel als voor de kerk vaak heel gunstig. U kunt alle informatie hierover vinden in de artikelen van de afgelopen weken (ook op de website) en ook in de brochure [1.637 KB] die u krijgt thuisbezorgd. De overeenkomst kunt u toesturen aan het Kerkelijk Bureau.
En als u alles bekeken en gelezen heeft dan legt u het envelopje klaar voor de loper.
Uiteraard kunt u het envelopje ook even afgeven bij de thuisadres van de loper in uw wijk. De naam en het adres staan op de papieren. Dan heeft u ook weer uw dagelijkse wandelingetje gedaan.
Samen kunnen we van deze actie weer een succes maken.
"Wat geeft u voor uw kerk?"

Lees ook de eerdere berichten. 

Forumgids 35 verschenen

Forum 35 Nr 35 - kerk door de week - het oecumenisch programma voor het voorjaar 2018. Brochure ligt vanaf eind januari in de kerken klaar om mee te nemen en is hier te bekijken en te downloaden.

 
Sloop van 't Hollebloc is begonnen

Rialto Zeist BV is igestart met alle voorbereidingen voor de sloop. De bouwroute is bepaald, alle winkeliers zijn uit ’t Hollebloc en de bodemsanering is voorbereid. De sloop is gestart aan de binnenkant van gebouw ’t Hollebloc. In februari wordt het gebouw gesloopt. Vervolgens wordt een tijdelijk parkeerterrein aangelegd en wordt de bodem gesaneerd. Deze werkzaamheden lopen naar verwachting door tot mei.

Volgende fases
Na de zomervakantie start Rialto met de bouw van bouwblokken A en B (supermarkt Deen en Albert Heijn, winkels en woningen), daarna de sloop van AH en de passage. De laatste fase start de ontwikkelaar met de bouw van bouwblok C (supermarkt Aldi, winkels en woningen).

In 2020 zal het nieuwe winkelcentrum en openbaar gebied volledig zijn vernieuwd.


 'Ze zijn al thuis'

Protestantse kerken tekenen deze week de petitie 'Ze zijn al thuis' voor een ruimer kinderpardon.
Onder meer ds. Dekker van de Joriskerk in Amersfoort en ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, zetten afgelopen week hun handtekening. Eerder tekenden veel andere bekende Nederlanders de petitie, waaronder Arie Boomsma, Trijntje Oosterhuis en Jan Terlouw.
Het kinderpardon beoogt een groep asielzoekerskinderen die hier al jarenlang verblijven een verblijfsvergunning te geven, zodat ze niet meer bang hoeven zijn dat ze worden uitgezet naar een land dat ze vaak niet eens kennen.
De regeling bestaat formeel al wel, maar wordt door de overheid zo streng gehanteerd dat bijna geen kind eraan voldoet.
De petitie pleit voor ruimhartigheid.

Lees meer op: https://www.kerkinactie.nl/actueel/ook-kerken-steunen-petitie-ze-zijn-al-thuis

Teken mee op: https://actie.degoedezaak.org/petitions/ze-zijn-al-thuis.

De teller staat inmiddels al boven de 70.000!


Het Zonnelied blijft klinken

Franciscus, die bijzondere man uit Assisi, liet aan de wereld het Zonnelied na. De inspiratie daarvan gaat nog steeds door.
In de NoorderLichtkerk is daar op dit moment een tentoonstelling aan gewijd.

Op dinsdag 23 januari, van 15.00 -16.30 uur, is Jan Roos daar aanwezig.

Jan is actief in de Franciscaanse Beweging, een oecumenisch platform dat zich laat inspireren door Franciscus en Clara. Graag vertelt hij daar wat over, en kunnen we met hem in gesprek.
Hoe krijgt de inspiratie van het Zonnelied handen en voeten in ons dagelijks leven?

Gespreksleider ds. Roel Bosch.
Jan Roos is betrokken bij de r.k. St. Maartenparochie, in Inloophuis Kerckenbosch en in het Pastoraal Café Zeist.Het Zonnelied daagt uit

Kunstenaar Marleen B. Berg werkt met op verschillende materialen, en vindt het ook leuk om mensen te begeleiden in het vinden van hun werkwijze: zelf aan de gang met kwast, pen en inkt, koper.
In een beeldend gesprek met de elementen van het Zonnelied!

Donderdag 25 januari, 14.30 -17.00 uur.
Kosten: het gebruikte materiaal.
https://www.mbberg.com/workshops


Agenda deze week

Di 23 jan  15.00u  Het Zonnelied van Franciscus tentoonstelling en gesprek, Noorderlichtkerk 
Di 23 jan  20.00u  Poëzie Woorden die ruimte bieden, NoorderLichtkerk  
Do 25 jan  14.30u  Zelf creatief in beeldend gesprek over het Zonnelied, Noorderlichtkerk 
Zo 28 jan  19.30u  Taizéviering, NoorderLichtkerk  
Zo 28 jan  10.00u  Ander uur-viering: religieuze kunst, Doopsgezinde Gemeente Lief en leed

  Bloemen afgelopen week  
De bloemen van zondag 14 januari zijn met onze hartelijke groeten gegaan naar
Dicky Berg. Ze is gevallen met de fiets.  
  Bedankjes 
Heel veel dank voor het mooie boeket dat Rianne Hoetink mij bracht na de viering op zondag de 14e januari , namens de geloofsgemeenschap Zeist-West.
Ik was erg verrast en ben er heel blij mee!
Dicky Berg 
  Nieuwe adressen  
Graag wil ik adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. Bloementips en aanvragen/aanmeldingen dienstenbank: Gretha van Haren, tel. 6923453.  Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengsten van de collectes van 14 januari zijn

- Diaconie  € 149,02
- Plaatselijke Gemeente  € 129,03
- Predikantsplaatsen  € 98,80


 

Broche gevonden

Op eerste kerstdag is er na de viering een zilveren broche gevonden in de kerkzaal.
Als u dit bekend voorkomt dan kan de rechtmatige eigenaar contact opnemen met Hugo Albers (webmaster@pknzeistwest.nl) om deze weer terug te krijgen.


Eerder verschenen

Zingend het nieuwe jaar in. Wat een goed idee! Bij al uw goede voornemens voor 2018 zou u bovenstaande zin boven aan uw lijstje moeten zetten. U was het al eerder van plan maar het kwam er niet van. Dan is het nu uw kans. Om iedereen in de gelegenheid te stellen eens kennis te komen maken met ons koor, is er op 17 januari een open avond om te komen meezingen en de sfeer op Credo te proeven. Wij bieden u de mogelijkheid een aantal avonden te komen meezingen alvorens te besluiten lid te worden.

   

Zie onze dromen zo kleurrijk geweven In het Detentiecentrum werkt een groep vrouwen onder leiding van beeldend kunstenaar Isabel Ferrand uit Zeist aan een wandkleed van ca 2 x 2,50 meter. Het bestaat uit kunstig geweven stroken waarop in alle talen dromen, verlangens en goede wensen zijn geborduurd. Het kleed krijgt een plek in het nieuwe stiltecentrum van het detentiecentrum. Vandaar gaat het op reis in de regio als symbool van gedeelde dromen van vrede. Borduur mee!

 

Beroepingscommissie bekend Alle mensen die gevraagd zijn om zitting te nemen in de beroepingscommissie hebben positief gereageerd.  De beroepingscommissie zal bestaan uit Corja Menken, Anke de Jong, Marieke Orriëns, Kees de Koning, Jan Stafleu, Sandra te Winkel, Margaret Meijvogel, Kees Manintveld en een lid van de Algemene Kerkenraad (nog niet bekend).  De beroepingscommissie kan aan de slag na toestemming van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

   

Expositie schilderijen van Wout Zijp ‘Een kijk mens ben ik, kleuren, lijnen, vormen,…. ik kan mij er zo over verwonderen, het maakt mij blij,… en dan wil ik het uitbeelden.’ Wout Zijp

 

Ook exposeren in de Ontmoetingsruimte? Sinds begin 2013 hebben 19 getalenteerde wijkgenoten in de ontmoetingsruimte hun kunstwerken getoond. Maar nu is de lijst met exposanten leeg. Een goed moment voor een oproep aan iedereen die het leuk vindt eens te laten zien of opnieuw te laten zien wat hij of zij in de vrije tijd voor moois maakt. Ook zij die al eerder exposeerden worden uitgenodigd zich weer te melden zodat we de komende jaren verzekerd zijn van interessante kunstuitingen.

   

Vernieuwd programma Stiltetour voorjaar 2018 Mirjam van der Vegt en Ronald Koops komen in het voorjaar 2018 met een vernieuwd programma van de Stiltetour. Doel: bezoekers helpen om de rust en vrede van God te ervaren en om – fictief – naar buiten te gaan, de natuur in. Leidraad is Psalm 119:22: ‘U geeft mij nieuwe ruimte.’ Bezoekers beleven het verhaal van Jakob uit de Bijbel met rustige muziek, stiltewoorden en hun verbeelding. Op de avonden wandelen de bezoekers een verbeeldende reis door de natuur. De stiltes die deze avond vallen, zijn geen doel op zich, maar leren bezoekers te luisteren naar God en zijn Woord.

   
Kerktaxidienst

Om gebruik te maken van de kerktaxi kunt u contact opnemen met Anke Judels,
E-mail: aj.judels@casema.nl of per telefoon 6952645


Let op sluitingstijd voor kopij!!

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Kopij die later binnenkomt wordt mogelijk pas in de week erop geplaatst.
Zeker tijdens de zomermaanden is dit risico extra groot, omdat de webmaster ook wel eens weg is.
Stuur uw berichten dus tijdig aan publiciteit@pknzeistwest.nl.Enige juiste adres voor insturen berichten

Regelmatig worden berichten nog naar oude e-mailadressen gestuurd of slechts naar één van de betrokken media.
Als u het juiste e-mailadres gebruikt komen de berichten altijd terecht bij alle mogelijke publicatieplaatsen.

Stuur daarom alle berichten uitsluitend naar: publiciteit@pknzeistwest.nl

 

Wijkgemeente

Vieringen

Predikanten

Adressen

Nieuw in de wijk?

Wijziging E-mail adres? Geef het door!

Kopij Insturen

Digitale Nieuwsbrief

Collectebonnen bestellen

Printerversie