U bevindt zich hier: Samenleving Diaconie  
 DIACONIE
Actueel
Ondersteuning
Commissie Bijzondere Gebeurtenissen
Vakanties
Vluchtelingen
ZWO
Jeugd
Divers
Adressen
 SAMENLEVING
Pastoraat
Diaconie
Raad van Kerken
WijkInloophuis
Pastoraal café Zeist

DIACONIE

Ondersteuning

De diaconie in Zeist-West staat klaar voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. De drempel om een beroep op de kerk te doen is vaak hoog. Dat is niet nodig: de kerk is daar voor en verzoeken om ondersteuning worden strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt een beroep doen op de diaconie als het financieel allemaal niet meer lukt. Maar ook als u bijvoorbeeld moeite heeft om formulieren in te vullen. Of wanneer u vanwege ziekte nooit eens op vakantie kunt.Projecten

De diaconie is betrokken bij projecten in binnen- en buitenland. Waar mensen in de knel zitten komt de diaconie in actie. Dat kunnen vluchtelingen zijn. Of mensen die een bestaan op proberen te bouwen in Afrika. Maar ook jongeren in ons eigen land.Kerk

Tijdens de kerkdiensten vervullen de diakenen een belangrijke taak. Zij verzorgen de collecte, het avondmaal en de bloemen.Wat doet de diaconie?

Het antwoord op deze vraag staat in het jaarverslag 2009 en het werkplan 2010 van de wijkdiaconie.
De diaconie vervult vaste taken, zoals: hulp in de wijk, het regelen van vakanties en vluchtelingenwerk.
De diaconie start ook nieuwe activiteiten: een dagje uit voor ouderen en bruggen bouwen tussen verschillende culturen. Kortom: grote plannen, waar u/jij meer over gaat horen!


Klik verder

Wilt u meer weten over de activiteiten van de diaconie in Zeist-West. Klik dan op de knoppen aan de hieronder. De namen van de contactpersonen staan bij iedere activiteit vermeld.Diaconie Zeist-West: altijd bereid om te helpen!
 

Actueel De diaconie in Zeist-West is steeds in beweging. Op deze website kunt u lezen waar de diaconie mee bezig is.

Ondersteuning De diaconie in Zeist-West staat klaar om mensen in de wijk te ondersteunen.

Jeugd Het jeugddiaconaat in Zeist-West kent twee doelen.

Vluchtelingen Vanuit Zeist-West is altijd een grote betrokkenheid geweest bij het vluchtelingenwerk.

WijkInloophuis Op zaterdag 1 mei 2010 vond de feestelijke opening van WijkInloophuis Zeist-West plaats. Uitbundig wapperende vlaggen lieten er geen enkel misverstand over bestaan waar de ingang was van dit nieuwe inloophuis: aan de zijkant van ons kerkgebouw. Een lang gekoesterde droom is met deze opening eindelijk in vervulling gegaan: ook onze kerk heeft nu een ontmoetingsruimte voor alle mensen uit onze wijk die daaraan behoefte hebben. Het initiatief voor dit inloophuis is genomen door Stichting Kerk & Samenleving, MeanderOmnium en onze wijkgemeente.

Pastoraal café Zeist Het Pastoraal Café is twee keer per maand open; iedere 1ste en 3de donderdag vanaf 14.00u onder de toren van de Nieuwe kerk. Tijdens deze middagen is er ruimte voor gesprek, een moment van bezinning en wordt er met elkaar gezongen. De bezoekers van het PC hebben veelal een psychiatrische achtergrond en zijn op zoek naar een plaats waar gesproken kan worden over de betekenis van het geloof in het dagelijks leven. Het PC wil zon plaats zijn. Door middel van deze collecte hoopt het PC nog vele jaren open te kunnen zijn.

Vakanties Niet iedereen is in staat om op vakantie te gaan.

Commissie Bijzondere Gebeurtenissen

ZWO De ZWO staat voor Zending, Wereddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De aandacht hiervoor is een eigen vertaling van het begrip ZWO: Zeist West wil Wereldwijd Omzien naar elkaar. De commissie is een werkgroep van de diaconie van de gemeente. De commisie wil de gemeenteleden bewust maken van het werelddiaconaat en de ontwikkelingssamenwerking om dit om te zetten in daadwerkelijke, herkenbare en concrete projecten.

Divers Autodienst, Kerstpakketten en Adventsdienst

Adressen Adressen van diverse organisaties

Printerversie