U bevindt zich hier: Samenleving Diaconie Commissie Bijzondere Gebeurtenissen  
 DIACONIE
Ondersteuning
Commissie Bijzondere Gebeurtenissen
Adressen
ZWO
 SAMENLEVING
Pastoraat
Diaconie
Raad van Kerken
WijkInloophuis
Pastoraal café Zeist

COMMISSIE BIJZONDERE GEBEURTENISSEN
 

Commissie Bijzondere Gebeurtenissen

De Commissie Bijzondere Gebeurtenissen besteedt aandacht aan bijzondere gebeurtenissen die leden van de wijkgemeente meemaken. Voorbeelden zijn: huwelijksjubilea, verjaardagen, eindexamen middelbare school, nieuw ingekomen leden en jong volwassen leden. Verder streeft de commissie er naar om een jaar na de sterfdatum van een gemeentelid een kaart te sturen aan de partner.
Incidenteel wordt ook bij andere bijzondere gebeurtenissen een kaart gestuurd.

Zelf melden is belangrijk
Het is belangrijk dat leden van de wijkgemeente ook zelf bijzondere gebeurtenissen melden aan de commissieleden. De commissie is niet van alles op de hoogte. Trouwdata van gereformeerde leden zijn niet bekend omdat die ontbreken in de administratie.
Ouders wordt gevraagd om zelf te melden wanneer uw kind eindexamen doet van de middelbare school. Uw kind krijgt sowieso een kaart, wel of niet geslaagd.

Onder bijzondere gebeurtenissen verstaat de commissie:
- Huwelijksjubilea 25, 40, 50, 60, 70 jaar en op verzoek ook eerdere/tussenliggende jubilea.
- Verjaardagen 80, 85, 90, 95, 100 jaar.
- Sterfdatum een jaar na overlijden.
- Eindexamen middelbare school.
- Volwassen lid worden: de 18de verjaardag.
- Nieuw ingekomen leden.
- Incidentele gebeurtenissen, bijvoorbeeld een ernstig of langdurig ziek kind.

De Commissie Bijzondere Gebeurtenissen is ingesteld in 2012, tegelijk met de Bezoekgroep Ouderen en Zieken (en het inmiddels opgeheven Pastoraal en Diaconaal Meldpunt).
Deze commissie valt onder de diaconie.
Contactpersonen: Heleen van den Berg en Betha Wits
e-mail: bijzonderegebeurtenissen@pknzeistwest.nl


Printerversie