U bevindt zich hier: Samenleving Diaconie ZWO  
 DIACONIE
Actueel
Ondersteuning
Commissie Bijzondere Gebeurtenissen
Vakanties
Vluchtelingen
ZWO
Jeugd
Divers
Adressen
 SAMENLEVING
Pastoraat
Diaconie
Raad van Kerken
WijkInloophuis
Pastoraal café Zeist

ZWO
 

Buiten de eigen wijk
De diaconie is ook buiten Zeist actief. Vanuit de kerk in Zeist-West is er een speciale commissie die initiatieven ontwikkelt op het gebeid van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Deze commissie werkt nauw samen met andere ZWO-commissies in Zeist en met werkgroepen van andere kerken.


De ZWO Commissie

De ZWO-commissie bestaat momenteel uit de volgende leden: Jeannette Blom, Jan Hortensius ( secretaris en tevens ZWO-diaken ), Bert Kling (voorzitter) en Jan Laterveer.

De ZWO staat voor Zending, Wereddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

De aandacht hiervoor is een eigen vertaling van het begrip ZWO: Zeist West wil Wereldwijd Omzien naar elkaar.
De commissie is een werkgroep van de diaconie van de gemeente.
De commisie wil de gemeenteleden bewust maken van het werelddiaconaat en de ontwikkelingssamenwerking om dit om te zetten in daadwerkelijke, herkenbare en concrete projecten.


 

In september 2012 heeft onze kerk we het project Fair Trade afgerond en zijn wij in Zeist West Fair Trade kerk geworden.
Dit betekent allereerst dat we in ons kerkelijk Centrum allerlei Fair Trade producten gebruiken.
Verder zijn wij bezig om de producten door onze gemeenteleden te laten gebruik en hierover informatie te geven. Ook organiseren wij acties om het bewustzijn van eerlijke handel te vergroten. Ook is er in mei 2012 een Fair Trade boekje uitgegeven. We willen graag dat onze gemeenteleden duurzaam en milieubewust leven.
Maandelijks staat er op de laatste zondag een stand met Fair Trade producten die worden verkocht.Ook organiseren wij acties om het bewustzijn van eerlijke handel te vergroten.


 
 

Na Zeist West Fair Trade kerk zijn we verder gegaan met het Fair Climate project en we hebben het voorlopig afgerond met het project Fair Finance. Dit ligt mooi in het verlengde van de toekomstige bouw van onze nieuwe kerk. We willen graag dat dit duurzaam en milieubewust gaat gebeuren. Het sluit ook goed aan bij de doelstellingen van Kerken in Aktie. U kunt de boekjes ook downloaden.

De ZWO-commissie helpt mee de kerkdiensten te ondersteunen met zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
Meestal is er een toelichting bij de collecte en een flyer. Soms wordt er door een lied of aandacht in de liturgie aan mee gewerkt. Er zijn ongeveer drie themadiensten per jaar.
Ook worden er postzegels en kaarten en mobieltjes verzameld voor de zending.

Heeft u ideeën of opmerkingen neem gerust contact met op met Jeannette Blom tel. 6912911.


 

Fair Climate Op 13 oktober was er een speciale dienst vanwege Werelddiaconaatzondag. De ZWO-commissie van onze kerk heeft in deze viering een door haar gemaakt boekje ‘Fair Climate’ aan de kerkenraad aangeboden. U kunt het boekje meenemen vanuit het Kerkelijk Centrum, maar u kunt het ook downloaden.

 

Fair Trade gemeente Zeist-West Begin dit jaar nam de kerkenraad van Zeist-West het besluit om een Fair Trade kerk te worden. Dit gebeurde op voorstel van de ZWO-commissie. De kerkenraad heeft de ZWO gevraagd om met een stappenplan te komen.

 

ZWO Actie! Postzegels, kaarten, en ...oude mobieltjes!!!

   

Beter inkomen voor boerinnen in Ghana Het nieuwe meerjaren ZWO wijkproject (2017 – 2020) gaat over een beter inkomen voor Ghanese vrouwen. Deze boerinnen verwerken kariténoten tot een traditionele keukenboter, maar ook tot allerlei verzorgingsproducten. Met de opbrengst van de kariténoot voorzien deze vrouwen beter in hun levensonderhoud en daar profiteert het hele gezin van! Op zondag Werelddiakonaat, 5 februari, zal dit wijkproject in de dienst nader worden toegelicht. In de Nieuwsbrief zal de ZWO commissie gedurende de looptijd van dit wijkproject voor Zeist West geregeld meer achtergrond informatie geven.Lees verder ...

 
Printerversie