U bevindt zich hier: Samenleving Diaconie Vluchtelingen  
 DIACONIE
Actueel
Ondersteuning
Commissie Bijzondere Gebeurtenissen
Vakanties
Vluchtelingen
ZWO
Jeugd
Divers
Adressen
 SAMENLEVING
Pastoraat
Diaconie
Raad van Kerken
WijkInloophuis
Pastoraal café Zeist

VLUCHTELINGEN

Rol van de kerk

Uitgangspunt is: aandacht voor ‘de vreemdeling in ons midden’ is een bijbels / diaconale opdracht. Dat geldt meer expliciet voor vluchtelingen en asielzoekers: kwetsbare mensen, die, gedwongen ontheemd, een beroep doen op onze medemenselijkheid.
Die taak heeft twee kanten:aandacht geven aan de vluchteling vanuit de gemeente en;aandacht vragen voor de vluchteling aan de gemeente.
De Raad van Kerken Zeist vult die taak in via zijn Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk (WKOV), waarin veel Zeister geloofsgemeenschappen zijn vertegenwoordigd. Het verdient de voorkeur als die vertegenwoordiger een diaken is. Zo heeft dit diaconaat een duidelijke plaats, gezicht en verantwoordelijkheid in het eigen kerkelijk werk. Van daaruit kan door de betreffende diaken worden gewerkt in de eigen gemeente en in het bredere verband van de genoemde werkgroep en vice versa.Zeist-West en vluchtelingenwerk

Ook de Protestantse wijkgemeente Zeist-West ziet het vluchtelingenwerk als een belangrijke diaconale taak. Daarom is één van de diakenen speciaal belast met het werk ten behoeve van vluchtelingen en asielzoekers. Deze heeft tevens tot taak de kerkelijke gemeente bewust te maken van de vluchtelingenproblematiek in Nederland en vertegenwoordigt de gemeente in de WKOV.Contactpersoon

Heleen van den Berg
Vluchtelingendiaconie@pknzeistwest.nl


Printerversie