U bevindt zich hier: Activiteiten Jeugdwerk  
 JEUGDWERK
Kinderopvang
Kliederkerk
Kinderkerk
Basiscatechese
Eigenwijze
16+
 ACTIVITEITEN
Jeugdwerk
Groepen en Kringen
Forum 35

JEUGDWERK

Voortgang Jeugdwerk

Miriam Bierhaus vertelt over de actuele stand van zaken.

Kinderkerk
“Samen met de leiding Kinderkerk hebben we nagedacht over het aanbieden van een bijeenkomst voor ouders rondom geloofsopvoeding. Ouders hebben een voorbeeldrol en zijn de belangrijkste schakel in de geloofsopvoeding. In oktober worden de jonge gezinnen uitgenodigd voor een uitwisselingsbijeenkomst rondom kinderbijbels.”

Eigenwijze
“Binnenkort wordt een high tea georganiseerd voor de 16-plus jongeren om hun behoeftes en vragen te peilen. Die worden vertaald in ontmoetingen waar ze leren om samen te dienen, een plek waar je als jongere kunt ‘zijn’, waar je elkaar kunt vinden én ons als wijkgemeente. Op papier is het aantal 16-plussers best groot.
Samen met de leiding van Eigenwijze (jongeren van 12 tot 16 jaar) hebben we een programma gemaakt voor de bijeenkomsten elke tweede zondag van de maand. De jongeren die deze zomer van de basiscatechese overgestapt zijn, hebben een verlanglijstje gemaakt voor Eigenwijze. We starten op 8 oktober met gezamenlijk ontbijten en kennismaken. Er zijn ook plannen voor Sirkelslag Young. Het eerste contact loopt via de ouders, per mail. In de loop van het jaar zullen we ook een keer de ouders uitnodigen.”

Op zoek naar verbindingen
Op 2 oktober is er een gezamenlijke avond rondom het komende adventsproject waarin we de samenwerking opzoeken tussen jeugdwerk, liturgisch bloemschikken, de vespers en de voorbereiding van de zondagse vieringen. Miriam: “Ik ga ook overleggen met de werkgroep Vieringen, de diaconie en ZWO op welke manieren we verbindingen kunnen aangaan tussen jeugd/jeugdwerk en andere werkgroepen.”

Bezoekproject
Dit plan, waarin alle (randkerkelijke) ouders in de wijk bezocht gaan worden om de doelgroep breder te maken, ligt nu even in de koelkast en is nu nog een stap te ver. Miriam: “De prioriteit ligt bij de opzet van een goed netwerk en het betrekken van de ouders daarbij. Van daaruit zullen nieuwe stappen worden gezet.”

Inspiratie en verantwoordelijkheid
Miriam: “In de contacten die ik heb opgedaan, de gesprekken die ik heb gehad heb ik veel mooie mensen ontmoet en verhalen gehoord. Ik zie dat wij als wijkgemeente in beweging zijn. Meestal meer vragen hebben dan antwoorden. Ik ben ook een zoekend mens en in verbinding met anderen kom ik tot inzichten en kan ik stappen zetten. Er is een eeuwenoude inspiratiebron waar ik uit kan putten en waaruit ik leef. Voor mij is gemeente zijn voeding halen, samendragen en delen. Ik ben benieuwd naar ieders verhaal en deel die graag.”

Miriam Bierhaus
Ik ben bereikbaar voor vragen, verhalen en ideeën
tel. 06 29 60 60 12 of jeugdwerk@pknzeistwest.nl


 

Overzicht activiteiten voor de jeugd

Kinderopvang Kinderen van 0 tm 4 jaar zijn welkom om tijdens de kerkdienst te komen spelen in de crècheruimte, naast de jeugdruimte. De ruimte wordt gedeeld met de NGK gemeente. Er zijn altijd 2 mensen aanwezig die toezicht houden. Dit is iemand van de PKN en van de NGK. Aan het eind van de dienst worden de kinderen opgehaald door de koster om tijdens de zegen in de kerk aanwezig te zijn

   

Kliederkerk

   

Kinderkerk Iedere zondag is er voor de kinderen uit groep 1 t/m 6 kinderkerk. De kinderen gaan met hun ouders in de kerk zitten. Vlak voor de schriflezingen worden de kinderen naar voren geroepen, praten eventueel nog met de predikant en krijgen het licht mee dat aangestoken wordt aan de paaskaars. Samen zingen we een lied en dan gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. In de regel komen de kinderen voor de collecte weer terug in de dienst.

   

Basiscatechese Op zondagmorgen tijdens onze viering krijgt de jeugd van 11 en 12 jaar (groep 7 en 8 basisschool) basiscatechese. Dat wil zeggen de meeste zondagen, want af en toe zijn ze vrij of doen ze iets anders: bijvoorbeeld een excursie of Sirkelslag. Kern is het uurtje op zondagochtend over geloofs- of bijbelse onderwerpen. Lees verder...

 

Eigenwijze EigenWijze is er voor jongeren van 12 tot 16 jaar. We houden zoveel mogelijk de bekende momenten aan: De tweede zondag van de maand om half 10 ontbijten we samen. Terwijl je ouders in de ontmoetingsruimte koffie drinken, ben jij welkom bij Eigenwijze.

 

16+ Ben je 16+ - dan starten we het seizoen met een high tea op zondagmiddag 29 oktober Je krijgt hiervoor nog een uitnodiging. Dit programma ligt nog helemaal open en ik wil graag samen met jullie hier vorm aan gaan geven.

   
Printerversie