U bevindt zich hier: Activiteiten Jeugdwerk Basiscatechese  
 JEUGDWERK
Kinderopvang
Kliederkerk
Kinderkerk
Basiscatechese
Eigenwijze
16+
 ACTIVITEITEN
Jeugdwerk
Groepen en Kringen
Forum 37

BASISCATECHESE
 
Nieuws van de basiscatechese 

Afscheidsviering 2017 
Wat doen we op de basiscatechese?

Op zondagmorgen tijdens onze viering krijgt de jeugd van 11 en 12 jaar (groep 7 en 8 basisschool) basiscatechese. Dat wil zeggen de meeste zondagen, want af en toe zijn ze vrij of doen ze iets anders: bijvoorbeeld een excursie of Sirkelslag. Kern is het uurtje op zondagochtend over geloofs- of bijbelse onderwerpen.

Erik Simmelink en Margaret Meijvogel geven samen leiding aan de basiscatechese.
Erik doet dat al 5 jaar en Margaret 3. Als handvat maken ze globaal gebruik van de ‘Basics’ werkboeken, een door JOP ontwikkelde methode.
Erik: “De catechese wordt opgebouwd gedurende 2 jaar verdeeld in 4 blokken, per blok bestaande uit 6 tot 8 gevarieerde bijeenkomsten. Regelmatig hebben we het over personen uit de bijbel, bijvoorbeeld ‘Belangrijke vrouwen’ (Maria, Ruth). Zo’n thema wordt soms doorgetrokken naar maatschappelijke problemen en bezien vanuit de waarden van bijbel en geloof. Dan kan er een leuke discussie op gang komen.”
Margaret: “In principe willen we iets anders doen dan in de kinderkerk. We willen meer de diepte ingaan met ze: hoe zit een kerkdienst in elkaar, wat is een liturgie, hoe gaat het er aan toe in andere kerken. We hebben een excursie gehad naar het Leger des Heils en dat zijn we ook dit jaar weer van plan. Aan het Jodendom zijn ook 3 bijeenkomsten besteed inclusief een excursie naar een synagoge en een sedermaaltijd.
Erik: “Eigenlijk proberen we in die 2 jaar niet een vastgelegd programma te hebben maar steeds elementen terug te laten komen. Nu beginnen we met het thema: Wie is God, en wat is de rol van Jezus. Gelijkenissen laten we ook langskomen, en bidden. Bij de bijbel gaat het ook over hoe de bijbelboeken ingedeeld zijn. Zowel fundamentele als praktische onderwerpen dus, gelardeerd met YouTube filmpjes, spelletjes, interactieve werkvormen. Muziek in de kerk komt ook aan de orde, van gospel via zwaardere koormuziek tot en met even bij het orgel kijken met Arie.”

Hoeveel kinderen doen er mee?
Margaret vertelt dat ze nog aan het werven zijn voor dit seizoen. Vorig jaar waren het er 6, dat was een klein groepje. Erik: ‘Tot nu toe deden er ieder jaar 6 tot 10 kinderen mee. Maar we dreigen nu met een steeds kleiner groepje te eindigen. We proberen de kinderen te enthousiasmeren, te beginnen bij de ouders via onze jeugdwerker MiriamOuders van 10- tot 12-jarigen krijgen een uitnodigingsbrief voor de basiscatechese. De ledenadministratie maakt een uitdraai van de potentiele kandidaten; dit seizoen zijn dat er in theorie 11. Niet iedereen reageert hierop. Sommige kinderen hebben ook niet op de kinderkerk gezeten. Margaret: “Je merkt dat ouders toch op zoek zijn naar een basis om hun kind mee te geven.”
Erik: “We willen een omgeving creёren waarin de kinderen zich thuis voelen. ’t Is ook een beetje een maatschappelijk gebeuren, we doen ook spelletjes en hebben het over sport. Margaret: “We hebben soms hele leuke groepen waar je veel uit kunt krijgen. Dat er ook vertrouwen is, dat ze iets durven zeggen, of vertellen. Dat er rust is. Het voordeel van zo’n langere periode met elkaar zijn, is ook dat ze elkaar beter leren kennen. Als er meer jeugd zou zijn, zouden ze nog meer met elkaar op kunnen trekken. Dat ze zien: er zijn ook anderen van mijn leeftijd die iets met kerk en geloof hebben.”
Is er veel contact met de ouders?
“Margaret: na afloop lopen ze binnen en ze worden regelmatig geïnformeerd. Ouders van een nieuw kind vertellen we over onze werkwijze. Elke twee jaar gaan we op excursie naar de Domkerk en beklimmen we de Domtoren, dan gaan er ook ouders mee. En ze worden betrokken bij het afscheid – de overstap naar de middelbare school. Dit jaar was het een afscheid vol symboliek, voorbereid met de ouders, Jan-Peter en Miriam. Ook de kinderen kregen een taakje. We hebben na afloop veel positieve reacties en waardering gekregen vanuit de wijkgemeente.”
Erik bezocht een paar Zeist-brede toerustingsavonden over jeugdwerk: “Wie weet gaan we in de toekomst gezamenlijk met de Noorderlicht-wijkgemeente meedoen met Sirkelslag. Nu zijn wij uit Zeist de enigen die meedoen met deze leeftijdsgroep. Op wedstrijdavonden doen trouwens ook weleens ouders mee als jurylid. Sirkelslag is een spannend, creatief en verbindend spel, ook door JOP ontwikkeld. JOP is heel ondersteunend.”
Margaret: “Er zitten leuke, uitdagende opdrachten in (zout water drinken – wie durft dat?), hilarisch vaak ook. De afwisseling van groepsvorming en meer de diepte ingaan is leuk.”

Voor meer informatie over de basiscatechese kun je terecht bij Erik (hjsimmelink@ziggo.nl) en Margaret (M.Meijvogel@ziggo.nl). De data en onderwerpen zijn op de website te vinden.
Agathe de Bruin


Data basiscatechese 2017-2018

Basiscatechese (kinderen van groep 7 – 8 basisschool)
Aanvang 10.00 uur, tenzij anders afgesproken wordt.

24 sep
: God
1 okt: Jezus
8 okt: Wat is een kerk?
5 nov: Andere kerken
12 nov: Kerk in actie
17 nov: 'Sirkelslag' (avond vnaf 19.00 uur)
26 nov: Excursie Leger des Heils
3 dec: verdiepingsprogramma Sirkelslag 'Geef hoop'

Sirkelslag
Sirkelslag YOUNG is hét online spel voor jeugdgroepen (12 t/m 16 jaar) 2 februari 2018

Sirkelslag kids 17 november 2017 het spel voor kindergroepen (8 t/m 12 jaar). We spelen dit spel gewoon in ons eigen kerkelijk centrum
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland. Sirkelslag kost weinig voorbereidingstijd en brengt op een laagdrempelige en ontspannen manier christelijke thema's onder de aandacht bij kinderen.
Het thema dit jaar is Geef Hoop. Het verhaal van Gideon loopt als een rode draad door de spellen heen. De spellen sluiten inhoudelijk ook aan bij de thematiek van Kind op Zondag en de projecten van Kerk in Actie.


Printerversie