U bevindt zich hier: Activiteiten Forum 37  
 ACTIVITEITEN
Jeugdwerk
Groepen en Kringen
Forum 37

FORUM 37

Forum 37 programma

Laatste aanvullingen/wijzigingen Forum 37

Downloaden Forumboekje

Locaties/websites

Vooraf

Forumgids 37 is uit

Graag bieden wij u hierbij weer een nieuw Forumprogramma aan. U kunt de Forumgids ook vinden op de websites van de meeste kerken die meewerken aan Forum.
Helaas is dit de laatste papieren gids. Er wordt nagedacht over een digitale versie. Tot nu toe heeft niemand zich gemeld om die te gaan verzorgen. Heeft u tijd en belangstelling neem dan contact op met de
coördinatiecommissie (zie blz. 21). We houden u via de kerkbladen en de contactpersonen van de meewerkende kerken op de hoogte.
Elly Barkel is weer bereid gevonden de lay-out te verzorgen. Veel dank daarvoor!

Nieuw aanbod o.a.:
– Kinder-en tienerclubs
– Schubert in Zeist-West
– Poëzie-ontmoetingen met dichters
– Voorjaarsconventie
– Lezing prof. dr. Frits de Lange
– Bibliodrama

en verder:
– Gesprekskringen
– Lezingen
– Vieringen en vespers
– Ontmoetingsgroepen
– Films

en nog veel meer!

U wordt van harte uitgenodigd aan een of meer van deze activiteiten mee te doen.

De coördinatiecommissie Forum
Jeannette van Andel
Willy Kodde

Zeist, augustus 2019


 
 

Forum wordt 2x per jaar uitgegeven door de werkgroep Vieren en Vorming van de Raad van Kerken Zeist.

www.raadvankerkenzeist.nl


Printerversie