U bevindt zich hier: Activiteiten Forum 34  
 ACTIVITEITEN
Jeugdwerk
Groepen en Kringen
Forum 34

FORUM 33

Forum 34 programma

Laatste aanvullingen/wijzigingen Forum 34

Downloaden Forumboekje

Locaties/websites

Vooraf

Forumgids 34 is uit.

Graag bieden wij u hierbij weer een nieuw Forumprogramma aan. U kunt de Forumgids ook vinden op de websites van de meeste kerken die meewerken aan Forum.
Elly Barkel is weer bereid gevonden de lay-out te verzorgen. Veel dank daarvoor!

Nieuw aanbod o.a.:
– Verschillende avonden / vieringen over 500 jaar Reformatie

– Ontmoetingen rondde oratoria van Händel

– Sint-inn

– Adventsbazaar

en verder:
– Gesprekskringen
– Lezingen
– Vieringen en vespers
– Ontmoetingsgroepen
en nog veel meer!

U wordt van harte uitgenodigd aan een of meer van deze activiteiten mee te doen.

De coördinatiecommissie Forum
Jeannette van Andel
Willy Kodde


Zeist, augustus 2017

Forum wordt 2x per jaar uitgegeven door de werkgroep Vieren en Vorming van de Raad van Kerken Zeist.
www.raadvankerkenzeist.nl


 
 

Forum wordt 2x per jaar uitgegeven door de werkgroep Vieren en Vorming van de Raad van Kerken Zeist.

www.raadvankerkenzeist.nl


Printerversie