U bevindt zich hier: Activiteiten Forum 36  
 ACTIVITEITEN
Jeugdwerk
Groepen en Kringen
Forum 36

FORUM 36

Forum 36 programma

Laatste aanvullingen/wijzigingen Forum 36

Downloaden Forumboekje

Locaties/websites

Vooraf

Forumgids 36 is uit

Graag bieden wij u hierbij weer een nieuw Forumprogramma aan. U kunt de Forumgids ook vinden op de websites van de meeste kerken die meewerken aan Forum.
Helaas doet de Evangelisch-Lutherse Gemeenteniet meer mee ivm opheffing. Dank voor jullie bijdrage tot nu toe.
We verwelkomen de PKN wijkgemeente de Bron!
Vanuit het gezamenlijke jeugdwerk is er een mooi aanbod voor kinderen, jongeren en ouders van jonge gezinnen.

Elly Barkel is weer bereid gevonden de lay-out te verzorgen. Veel dank daarvoor!

Nieuw aanbod o.a.:
– Kinder-en tienerclubs
– Kloosterweekend
– Poëzie-ontmoetingen met dichters
– Kerkmuziek van Mozart
– Choral Evensong

en verder:
– Gesprekskringen
– Lezingen
– Vieringen en vespers
– Ontmoetingsgroepen
– Films

en nog veel meer!

U wordt van harte uitgenodigd aan een of meer van deze activiteiten mee te doen.

De coördinatiecommissie Forum
Jeannette van Andel
Willy Kodde

Zeist, augustus 2018


 
 

Forum wordt 2x per jaar uitgegeven door de werkgroep Vieren en Vorming van de Raad van Kerken Zeist.

www.raadvankerkenzeist.nl


Printerversie