U bevindt zich hier: Activiteiten Forum 35  
 ACTIVITEITEN
Jeugdwerk
Groepen en Kringen
Forum 35

FORUM 35

Forum 35 programma

Laatste aanvullingen/wijzigingen Forum 35

Downloaden Forumboekje

Locaties/websites

Vooraf

Forumgids 35 is uit.

Graag bieden wij u hierbij weer een nieuw Forumprogramma aan. U kunt de Forumgids ook vinden op de websites van de meeste kerken die meewerken aan Forum.
Elly Barkel is weer bereid gevonden de lay-out te verzorgen. Veel dank daarvoor!

Nieuw aanbod o.a.:
– Keuze-Kerk
– Bijeenkomst over 'omgaan met verlies'
– Theodora van Händel
– Choral Evensong

en verder:
– Gesprekskringen
– Lezingen
– Vieringen en vespers
– Ontmoetingsgroepen
– Films

U wordt van harte uitgenodigd aan een of meer van deze activiteiten mee te doen.

De coördinatiecommissie Forum
Jeannette van Andel
Willy Kodde


Zeist, januari 2018

Forum wordt 2x per jaar uitgegeven door de werkgroep Vieren en Vorming van de Raad van Kerken Zeist.

www.raadvankerkenzeist.nl


 
 

Forum wordt 2x per jaar uitgegeven door de werkgroep Vieren en Vorming van de Raad van Kerken Zeist.

www.raadvankerkenzeist.nl


Printerversie