U bevindt zich hier: Wijkgemeente Oecumene  
 OECUMENE
Oecumenische vespers
 WIJKGEMEENTE
Profiel Zeist-West
Predikanten
Organisatie
FinanciŽn
Oecumene
Adressen
Fairtrade

OECUMENE

Korte historie

Oecumene maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de activiteiten in het kerkelijk centrum. In de loop van de afgelopen dertig jaar zijn de hervormde en gereformeerde wijkgemeente (sinds 1990 Samen-op-Weg gemeente en sinds 2001 PKN i.o.) en de parochie in Zeist West steeds meer naar elkaar toe gegroeid. Oecumene kende een schuchter begin. Na de diensten op zondag trof men elkaar bij de koffie. Daaruit groeiden de onderlinge contacten. En dankzij de inzet van een bepaalde personen en voorgangers die zich daarvoor sterk maakten, is de oecumene in de jaren ‘80 en ‘90 opgebloeid. Vele activiteiten worden op dit moment gezamenlijk ondernomen.


 

Oecumenische activiteiten in Zeist West

Oecumenisch vieren doen we in Zeist-brede vieringen gezamenlijk met de Emmaüsparochie, de Doopsgezinde Kerk, de Gemeente van Apostolische Christenen, het Leger des Heils, de Evangelische Broedergemeente, de Noorderlichtgemeente, de Thomasgemeente en de Oosterkerk. Naast deze vieringen, in de gebedsweek voor de eenheid, op Kerkendag ( zondag na Pinksteren) en de vredesweek is er een oecumenisch morgengebed op Hemelvaartsdag en op Nieuwjaarsdag. In de Veertigdagentijd en de Adventstijd houden we op woensdagavond oecumenische vespers.
Daarnaast is er Forum, met een veelheid van activiteiten, 'kerk door de week'.


Raad van Kerken

Door het vertrek van de Parochie uit het Kerkelijk Centrum in De Clomp zijn de oecumenische activiteiten verbreed naar heel Zeist. In de Zeister Raad van Kerken is nu een werkgroep 'Vieren en Vorming' actief. Hiervanuit worden de oecumenische vieringen, vespers en Forum georganiseerd en gecoördineerd.
Sinds enkele jaren wordt een digitale veertigdagenkalender uitgegeven.


 

Oecumenische vespers Op woensdagavond in de advent en de veertigdagentijd is er een korte oecumenische vesper. Deze vespers kennen een sobere liturgie en zijn thematisch opgezet.

   
Printerversie