U bevindt zich hier: Wijkgemeente FinanciŽn  
 FINANCIňN
Actie Kerkbalans 2019
 WIJKGEMEENTE
Profiel Zeist-West
Predikanten
Pastorale zorg
Organisatie
FinanciŽn
Oecumene
Adressen
Fairtrade
Een duurzame en sociaal rechtvaardige Groene Kerk

ACTIE WIJKKAS
 

Wat is de wijkkas?
Aan het begin van ieder jaar wordt u bij de actie Kerkbalans gevraagd om een bijdrage aan de Kerk te geven. De opbrengsten uit deze actie worden vooral gebruikt voor het betalen van salarissen van o.a. de predikanten en voor het onderhoud van kerkgebouwen en pastorieën. In januari ontvangt u daarover een verzoek.
Naast die grote pot heeft elke wijkgemeente in Zeist een eigen wijkkas. Onze wijk in Zeist-West betaalt hieruit zaken als de bloemen in en van de kerk, kerstattenties voor ouderen, jeugdwerk en vorming van ambtsdragers, oecumenische activiteiten, kerkmuziek, koffie na de eredienst en zaken t.b.v. de eredienst.

Waarom hebben wij een wijkkas?
Stelt u zich eens voor: géén bloemen in of van de kerk, géén Kerstattenties voor ouderen, geen orgelspel of leesbare liturgie in de kerk, geen koffie na de kerkdienst, geen geld voor extra jeugd- en ouderenwerk. Ook het pastorale werk en overige vormingsactiviteiten moeten uit de wijkkas worden betaald. Wil Zeist-West een actieve kerkelijke gemeente blijven, dan is het noodzakelijk dat er een wijkkas van enige omvang is. En voor deze wijkkas doen wij een beroep op u om hieruit de wekelijkse kosten te betalen.

Moet u weer “de portemonnee trekken”?
Wil Zeist-West een vitale kerkelijke gemeente blijven, dan is het noodzakelijk dat er voldoende geld in de wijkkas zit. Om deze reden dit verzoek om de wijkkas weer aan te vullen. Immers samen vormen we onze wijkgemeente Zeist-West.
De afgelopen jaren noemden wij een bedrag van € 35 als richtbedrag. Indien mogelijk verzoeken wij u dit bedrag of meer over te maken via elektronische betaling:

met de vermelding: Bijdrage wijkkas
op rekening (IBAN): NL56 INGB 0000 481587
ten name van: PKN Zeist-West

Met vertrouwen zien wij uw bijdrage tegemoet.
Namens de kerkrentmeesters van de Protestantse wijkgemeente Zeist-West,
Jan de Graaff, penningmeester
030 6916572
penningmeester@pknzeistwest.nl

Brief Actie Wijkkas 2018 [1.120 KB]
Begroting Wijkkas 2019 [923 KB]


Printerversie