U bevindt zich hier: Wijkgemeente FinanciŽn Actie Kerkbalans 2016  
 FINANCIňN
Actie Kerkbalans 2016
 WIJKGEMEENTE
Profiel Zeist-West
Predikanten
Organisatie
FinanciŽn
Oecumene
Adressen
Fairtrade

ACTIE KERKBALANS 2017
 Actie Kerkbalans 2016

Wat is het een zegen dat we als christenen ons verbonden mogen weten met onze broeders en zusters wereldwijd. God heeft de aarde geschapen voor alle schepselen en heeft zijn zoon Jezus Christus laten afdalen naar ons mensen.
Jezus is voor onze zonden gekruisigd, gestorven, begraven, maar ook gelukkig weer opgestaan om voor ons te pleiten bij God de vader in de hemel. Wij christenen hebben als taak gekregen om goed te zorgen voor Gods schepping, dat betekent ook de verantwoordelijkheid voor onze Zeister kerken. We zijn met elkaar verbonden in ons geloof, wat ieder op zijn eigen manier mag belijden in een verenigd kerkelijk Zeist. We moeten helaas met steeds minder mensen toch zorgen dat alles in Zeist ook financieel goed blijft functioneren.

Kerkbalans is de belangrijkste bron van inkomsten voor alle wijkgemeentes. Naast de collectes de grootste bron van inkomsten om alles optimaal te laten functioneren.
Elke wijk is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven en zal er dus alle moeite voor moeten doen om de kosten voor predikant, pastoraat en gebouwen in overeenstemming te brengen met de inkomsten. Een evenwichtige begroting is van groot belang voor het goed functioneren van iedere wijk, nu en in de toekomst.

Wij rekenen er ook dit jaar weer op dat u naar draagkracht bijdraagt. Laat het invullen van het formulier van de Actie Kerkbalans geen routine zijn, maar kijkt u alstublieft of een echte verhoging t.o.v. vorig jaar mogelijk is.

Met vriendelijke groet,
Voorzitters CvK
Hervormde Gemeente
Gereformeerde Kerk
Evangelisch-Lutherse Gemeente 
 

U kunt hier de algemene folder downloaden ... [1.034 KB] 

De kerk voordelig geld schenken

Uw vrijwillige bijdrage verhogen zonder meer te betalen?
Uw vaste vrijwillige bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Indien u uw bijdrage bij de Belastingdienst vastlegt als een periodieke gift is een gang naar de notaris niet nodig. U geeft aan dat u vijf jaar lang elk jaar deze bijdrage overmaakt. Zo kunt u meer geven zonder dat u netto meer uitgeeft.

Hoe werkt dat?
Bij periodiek schenken, geeft de fiscus u 42% van uw gift retour. Afhankelijk van uw inkomen kan dit percentage anders zijn, maar meestal is het 42%. Stel, u kunt jaarlijks € 200 (netto) geven. Als u nu € 345 geeft, ontvangt u dus 42% terug. Zo kost het u toch uiteindelijk die € 200 terwijl de kerk € 345 ontvangt. Bij uw kerkelijk bureau krijgt u meer informatie. Zij kunnen ook het formulier van de Belastingdienst toesturen. Uw kerkrentmeester wil dit samen met u invullen.

Hoe laat ik de kerk meedelen in mijn erfenis?
Wilt u dat (een deel van) uw erfenis ten goede komt aan de voortgang van het evangelie? Neem dan de kerk als goed doel op in uw testament. Het is belangrijk dit tijdig vast te leggen bij een notaris. De Colleges van Kerkrentmeesters zijn hiervoor de bevoegde rechtspersonen. De kerkelijke bureaus kunnen u adviseren en begeleiden.


Printerversie