U bevindt zich hier: Wijkgemeente Organisatie Kerkenraad en Moderamen  
 ORGANISATIE
Structuur
Kerkenraad en Moderamen
Historie
Wijkreglementen
 WIJKGEMEENTE
Profiel Zeist-West
Predikanten
Pastorale zorg
Organisatie
FinanciŽn
Oecumene
Adressen
Fairtrade

KERKENRAAD EN MODERAMEN

Kerkenraad

Naam  Functie 
Hugo Albers  Ouderling-lector 
Robert Baayen  Ouderling 
Anneke van Bentum  Ouderling-scriba GAK 
Heleen van den Berg  Diaken 
Miriam Bierhaus  Jeugdwerker 
Theo ten Broeke  Ouderling-Kerkrentmeesterafgevaardigde HAK 
Jan de Graaff  Kerkrentmeester Wijkpenningmeester 
G Gerard van Heiningen  Ouderling-KerkrentmeesterVz. Ger. CvK.  
Rianne Hoetink  Diaken - lector 
Anke de Jong  Diaken 
Dick van de Kamp  Diaken-afgevaardigde Herv. CvD. 
Piet Jan Keijmel   Ouderling-KerkrentmeesterLid Herv. CvK. 
Gerrie Langenberg  Ouderling; afgevaardigde GAK 
Jelmer Martens  Ouderling, afgevaardigde HAK voorzitter WKR 
Daniela Postma  Ouderling-lector 
Ds. Tineke C.M. Dronkert  Wijkpredikant 
Henk Wapperom  Ouderling-scriba WKR 
Freerk Wieringa  Kerkrentmeester-lid van Ger. CvK.  
Rik te Winkel  Diaken 
Nienke van IJsselmuiden   Ouderling-scriba HAK 
Lo van Yperen  Diaken, secr. Ger. CvD 
Jeroen Zomerplaag  Ouderling, afgevaardigde PAK Moderamen (dagelijks bestuur)

Moderamen  Functie 
Jelmer Martens  Voorzitter 
Henk Wapperom  Scriba/notulist 
Anke de Jong  Diaken 
Ds. Tineke C.M. Dronkert  Wijkpredikant  

De kerkenraad is bereikbaar via: scriba@pknzeistwest.nl
Ledenadministratie Zeist-West

Coby Pos en Jan Stafleu (administrateurs)
E-mail: ledenadministratie@pknzeistwest.nl

Printerversie